Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Szanowni Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych i Ponadpodstawowych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną.

Termin: 21 września 2020 r. (poniedziałek),  godz. 16:00 – 18:15
Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

W programie:

  1. Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Wdrażanie podstawy programowej z matematyki w szkole ponadpodstawowej.
  3. Diagnoza wstępna w planowaniu pracy dydaktycznej nauczyciela.
  4. Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2020/2021.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 18 września 2020 r. tel. 41 36 76 726.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Serdecznie zapraszamy!

Kategoria: 
Matematyka - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne