Muzeum w sieci znaczeń - rola muzeum w edukacji i wychowaniu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowym w Kielcach zapraszają nauczycieli plastyki, wiedzy o kulturze, historii sztuki oraz innych zainteresowanych nauczycieli przedmiotów humanistycznych: j. polskiego, historii na konferencję metodyczną:

Muzeum w sieci znaczeń - rola muzeum w edukacji i wychowaniu

Konferencja odbędzie się w dniach  6 lub 8 października 2020r. w godz. 14.00 – 17.00 (termin do wyboru przez nauczyciela) w Muzeum Narodowym w Kielcach, Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1

Program konferencji:  

  • Wystawa - muzeum jako medium edukacyjne i wychowawcze - refleksje wprowadzające.
  • Rzecz o muzeach dawniej, dziś i w przyszłości - wykład z prezentacją.
  • Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej - zwiedzanie ekspozycji z komentarzem (podczas zajęć na galerii, obowiązuje zakrycie ust i nosa).

Wśród uczestników konferencji odbędzie się losowanie katalogów albumowych – Galeria Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 1 października  2020 r. Tel: 41 36 76 726

Udział w konferencji jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.  

Kategoria: 
Historia
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Plastyka