„Let’s look, touch and smell” – wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej na zajęciach języka angielskiego w przedszkolu.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli
w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego uczących języka angielskiego na konferencję:

„Let’s look, touch and smell” – wykorzystanie elementów metody integracji sensorycznej na zajęciach języka angielskiego
w przedszkolu. 

Termin: 23 września 2020 r. (środa) w godz. 1630 – 1845     

Miejsce: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach; ul. Zamkowa 3

 

W programie:

  • innowacyjne metody nauczania języka angielskiego w przedszkolu;
  • omówienie zasad wykorzystania elementów SI na zajęciach języka angielskiego;
  • prezentacja autorskiego programu nauczania, który został nagrodzony nagrodą European Language Label (Europejski Znak Innowacyjności w nauczaniu i uczeniu się języków obcych);
  • zaproszenie do udziału w projekcie, omówienie zasad pracy w trakcie wdrażania programu w przedszkolach;

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zgłoszenie udziału do 21 września 2020 r. nr telefonu: 41 36 76 726.

Kategoria: 
Wychowanie przedszkolne