Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji językowej.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych
w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli języka angielskiego na warsztaty metodyczne:

Wykorzystanie narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji językowej.

Termin: 29 września 2020 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: Zespół Szkół nr 3 w Kielcach, Aleja Legionów 4, sala 63.

W programie:

  1. Zdiagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia w roku szkolnym 2020/2021.
  2. Zapoznanie z ofertą edukacyjną SODMiDN w Kielcach.
  3. Przedstawienie darmowych aplikacji  przydatnych w nauce języków obcych - tworzenie własnych materiałów.
  4. Praktyczne ćwiczenia na platformie eTwinning do wykorzystania w pracy z uczniami – prowadzone z udziałem Pana Waldemara Tomali -  ambasadora eTwinning.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o potwierdzenie udziału do 28 września 2020 r. nr telefonu: 41 36 76 726.

Kategoria: 
Język angielski