Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy zdalnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele biologii

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli biologii na konferencję metodyczną:

Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy zdalnej

Termin: 5 października 2020 r., godz. 17.00 – 18.30
Miejsce: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Program konferencji:

  • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.
  • Oferta form doskonalenia nauczycieli przygotowana przez SODMiDN w Kielcach na rok szkolny 2020/2021 oraz badanie potrzeb nauczycieli biologii w zakresie tematyki szkoleń.
  • Wspieranie nauczycieli w zakresie pracy zdalnej.
  • Sprawy różne.

Prowadząca konferencję – mgr Katarzyna Pióro

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 2 października 2020 r. numer tel. 41 3676726

Konferencja jest bezpłatna dla nauc

Kategoria: 
Biologia