WYKORZYSTANIE OFFICE 365 ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM APLIKACJI TEAMS I FORMS W PRACY NAUCZYCIELA – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli informatyki:

WYKORZYSTANIE OFFICE 365
ZE SZCZEGÓLNYM  UWZGLĘDNIENIEM APLIKACJI TEAMS I FORMS  
W PRACY NAUCZYCIELA – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Termin: 13 października 2019 r. (wtorek) w godz. 16.00 do 18.15.
Miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 7 w Kielcach, ul. Zimna 16

Program:

  • Diagnoza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli informatyki w roku szkolnym 2020/2021.
  • Zapoznanie z ofertą edukacyjną SODMiDN w Kielcach.
  • Praca w aplikacji Teams – przykłady dobrych praktyk.
  • Wymiana doświadczeń w zakresie testowania wiedzy uczniów z wykorzystaniem aplikacji Forms.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk komputerowych prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do dnia  9 października 2020 r.  - numer telefonu: 41 36 76 726.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Kategoria: 
Edukacja informatyczna/ informatyka