Planowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie:

Planowanie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

Szkolenie odbędzie się dnia 27.10.2020 r. (​wtorek) w godzinach 15.00 – 18.00 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 13.10. 2020 r. (telefon: 41 36 76 726).

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Wychowanie i opieka