Formy krasu powierzchniowego i podziemnego na przykładzie jaskiń na Kadzielni

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli geografii na zajęcia terenowe w jaskiniach na Kadzielni.

Formy krasu powierzchniowego i podziemnego
na przykładzie jaskiń na Kadzielni

Zajęcia terenowe odbędą się 17 października 2020 r. (sobota).

Spotkanie z doradcą metodycznym i przedstawicielem Speleoklubu Kielce rozpocznie się o godzinie 1045 przed wejściem do jaskiń na Kadzielni, od strony ul. Krakowskiej.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału do 14 października 2020 r. telefonicznie pod numerem 41 36 76 726.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Geografia/Przyroda