Nauczyciel wspomagający w szkole ogólnodostępnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wspomagających i zainteresowanych tematem na szkolenie on-line:

Nauczyciel wspomagający w szkole ogólnodostępnej

 

Termin: 15 grudnia 2020 r. (wtorek), godz. 15.00 - 18.45

Program:

  • Zadania i rola nauczyciela wspomagającego w świetle przepisów prawa.
  • Współorganizowanie kształcenia – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel wspierający.
  • Ocenianie ucznia niepełnosprawnego.
  • Dokumentowanie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  • Dobre praktyki, przykłady dostosowań, doświadczenia szkoły integracyjnej.

Organizator szkolenia: doradca metodyczny Małgorzata Majta

Szkolenie poprowadzą: dyrektor szkoły integracyjnej Magdalena Politańska i zastępca dyrektora Iwona Stelmaszczyk – Dyba.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu do dnia 10 grudnia 2020 r. tel. 41 36 76 726.
Konieczne jest podanie swojego adresu e-mail, na który zostanie przesłany link po zakończonym naborze na szkolenie.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.