Szkolenia dotyczące zmian wymagań egzaminacyjnych w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenia dotyczące zmian wymagań egzaminacyjnych w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Przedmiot
poziom edukacyjny

Termin
szkolenia

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu

Prowadzący szkolenie

język polski
egzamin ósmoklasisty

19 stycznia 2021 r. godz. 18.00 – 21.00

do 13 stycznia 2021 r.

Elżbieta Sornat

język polski
egzamin ósmoklasisty

25 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 20 stycznia 2021 r

Elżbieta Sornat

język polski
egzamin ósmoklasisty

28 stycznia 2021 r. godz. 18.00 – 21.00

do 25 stycznia 2021 r

Elżbieta Sornat

język polski
egzamin ósmoklasisty

29 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 25 stycznia 2021 r

Elżbieta Sornat

matematyka
egzamin ósmoklasisty

20 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 14 stycznia 2021 r.

Barbara Sękalska

matematyka
egzamin ósmoklasisty

21 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 15 stycznia 2021 r.

Barbara Sękalska

matematyka
egzamin ósmoklasisty

22 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 19 stycznia 2021 r.

Barbara Sękalska

matematyka
egzamin ósmoklasisty

27 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 22 stycznia 2021 r.

Barbara Sękalska

język angielski

egzamin ósmoklasisty

21 stycznia 2021 r. godz. 15.30 – 18.30

do 15 stycznia 2021 r.

Tamara Hachulska

język angielski

egzamin ósmoklasisty

22 stycznia 2021 r. godz. 15.30 – 18.30

do 18 stycznia 2021 r.

Tamara Hachulska

język angielski

egzamin ósmoklasisty

25 stycznia 2021 r. godz. 15.30 – 18.30

do 20 stycznia 2021 r.

Tamara Hachulska

język polski
egzamin maturalny

19 stycznia 2021 r. godz.16.00 – 19.00

do 13 stycznia 2021 r.

Elżbieta Sobierajska

język polski
egzamin maturalny

21 stycznia 2021 r. godz.16.00 – 19.00

do 15 stycznia 2021 r.

Elżbieta Sobierajska

język polski
egzamin maturalny

26 stycznia 2021 r. godz.16.00 – 19.00

do 21 stycznia 2021 r.

Elżbieta Sobierajska

matematyka
egzamin maturalny

19 stycznia 2021 r. godz.16.00 – 19.00

do 13 stycznia 2021 r.

Piotr Leszczyński

matematyka
egzamin maturalny

26 stycznia 2021 r. godz.16.00 – 19.00

do 21 stycznia 2021 r.

Piotr Leszczyński

geografia
egzamin maturalny

26 stycznia 2021 r. godz.16.00 – 19.00

do 21 stycznia 2021 r.

Ewa Fogelman

historia
egzamin maturalny

20 stycznia 2021 r. godz.16.00 – 19.00

do 14 stycznia 2021 r.

Dorota Batóg

informatyka
egzamin maturalny

20 stycznia 2021 r. godz.16.30 – 19.00

do 14 stycznia 2021 r.

Monika
Zawadzka - Chłopek

język angielski
egzamin maturalny

19 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 13 stycznia 2021 r.

Tamara Hachulska

język angielski
egzamin maturalny

26 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 20 stycznia 2021 r.

Tamara Hachulska

język angielski
egzamin maturalny

28 stycznia 2021 r. godz. 16.00 – 19.00

do 25 stycznia 2021 r.

Tamara Hachulska

biologia
egzamin maturalny

19 stycznia 2021 r. godz. 16.30 – 19.30

do 13 stycznia 2021 r.

Katarzyna Pióro

Prosimy o zgłaszania udziału w szkoleniu telefonicznie 41 36 76 726.

Przy zapisie prosimy podać swój adres e-mail. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link na podany adres e-mail. Szkolenia odbędą się online na platformie MS Teams.