Uczeń w dobie koronawirusa. Radzenie sobie ze stresem.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na szkolenie on-line:

Uczeń w dobie koronawirusa. Radzenie sobie ze stresem.

Termin szkolenia do wyboru przez nauczyciela:

19 stycznia 2021 r. (wtorek) godz. 15.00– 18.00 lub 27 stycznia 2021 r. (środa) godz. 15.00– 18.00.

Prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu telefonicznie: 41 36 76 726 do dnia 18.01.2021 r. na I termin, do 22.01.2020 r. na II termin.

Przy zapisie prosimy podać swój adres e-mail. Przed rozpoczęciem szkolenia nauczyciele otrzymają link do szkolenia na podany uprzednio adres.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Wychowanie i opieka