Zasady pracy i prezentacji on-line

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach

Zapraszamy nauczycieli na szkolenie e-learningowe:

Zasady pracy i prezentacji on-line

Szkolenie odbędzie się w dniach 22-29 stycznia 2021 r. na platformie e-learningowej Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach pod adresem: e-sodmidn.kielce.eu

W programie:

  • Nauczanie zdalne, a e-learning,
  • Podstawa prawna nauczania zdalnego i e-learningu,
  • Zasady nauczania zdalnego i e-learningu,
  • Przygotowanie materiałów do nauki zdalnej i e-learningu,
  • Możliwości prezentacyjne MS Teams oraz inne narzędzia do e-learningu.

 

Szkolenie w wymiarze 5 godzin jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Aby wziąć udział w szkolenia należy do dnia 22.01.2021 zarejestrować się na platformie
e-sodmidn.kielce.eu (po rejestracji nie przychodzi e-mail potwierdzający tylko administrator w czasie 24 godzin potwierdza użytkownika ręcznie), a następnie wejść do kategorii Nauczanie zdalne i TIK w edukacji, do podkategorii TIK w edukacji i zapisać się na odpowiednią formę doskonalenia. W przypadku problemów technicznych proszę o kontakt z prowadzącym pod adresem: bartosz@pronko.life.

Kategoria: 
Przedmioty zawodowe