Poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli geografii

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli geografii szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną przygotowaną we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Celem konferencji jest poszerzenie wiedzy oraz wzbogacenie warsztatu metodycznego nauczycieli.

Konferencja odbędzie się on – line na Platformie Microsoft Teams 14 kwietnia 2021r, godz. 16.00 – 18.15

Proszę o zapisanie się na konferencję zgodnie z instrukcją (link przysłany przez ŚCDN) https://www.scdn.pl/8-frontpage/730-v-wojewodzka-konferencja-nauczycieli...

Konferencja jest bezpłatna. W dniu konferencji do wszystkich zapisanych osób, zostanie wysłany link do spotkania on – line.

Program konferencji:

  1. Źródła danych przestrzennych dla GIS – dr Grzegorz Wałek, Instytut Geografii i Nauk o Środowisku UJK w Kielcach
  2. Dziedzictwo Geologiczne Geoparku Świętokrzyskiego i możliwości jego wykorzystania w edukacji przyrodniczej – Michał Poros, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Gmin Geopark Świętokrzyski
  3. Informacje o przebiegu Olimpiady Geograficznej – dr hab. Mirosław Mularczyk prof. UJK, Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej w Kielcach
  4. Informacje o przebiegu Wojewódzkiego Konkursu z Geografii dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego – Ewa Kwiecień, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
Kategoria: 
Geografia/Przyroda