MS Forms czy Testportal – jak skutecznie sporządzać ćwiczenia i testy do nauki języków

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych
w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języków obcych na szkolenie on-line:

MS Forms czy Testportal – jak skutecznie sporządzać ćwiczenia i testy do nauki języków

Termin szkolenia: 28 kwietnia 2021 r.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne, godz. 16.00 – 19.00

Program:

  • omówienie funkcji, opcji, zalet i ograniczeń aplikacji MS-Forms,
  • omówienie funkcji, opcji, zalet i ograniczeń platformy Testportal,
  • porównanie aplikacji MS-Teams i Testportal

 

Prowadzący szkolenie: Ralph Arzt  - wykładowca w Zakładzie Praktycznej Nauki Języków Obcych w Instytucie Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału do dnia 26 kwietnia 2021 r. tel. 41 36 76 726.

Link dostępowy do szkolenia realizowanego na platformie MS Teams zostanie przesłany na podane adresy e-mail zgłoszonych uczestników, na dzień przed planowanym terminem.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.