Wakacje

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele

dziękujemy za całoroczną współpracę i zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni. Mimo trudnego okresu pandemii udało mam się z sukcesem zorganizować wiele szkoleń i przedsięwzięć. 

Teraz przyszedł czas na wypoczynek. Życzymy Państwu wielu miłych wrażeń z pobytów wakacyjnych. 

Z wyrazami szacunku
dyrektor, doradcy metodyczni i pracownicy SODMiDN w Kielcach