Trening Umiejętności Społecznych – efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczycieli szkół pracujących z dziećmi, którym trudno poradzić sobie w sytuacjach społecznych,  na warsztaty

Trening Umiejętności Społecznych
– efektywne kształtowanie kluczowych umiejętności psychospołecznych oraz życiowych

Terminy:        

 • 13 maja 2022 r. (piątek),  godz. 16.30 – 21.00
 • 14 maja 2022 r.  (sobota),  godz. 08.00 – 18.30

Czas trwania: 30 godzin dydaktycznych (10 godzin teoretycznych – materiały na e-maila+ 20 godzin ćwiczeń praktycznych)  

Program:

Część teoretyczna (10 godzin dydaktycznych):

 1. Główne założenia Treningu Umiejętności Społecznych.
 2. Grupy odbiorców Treningu Umiejętności Społecznych.
 3. Prawidłowości w rozwoju społeczno-emocjonalnym jednostki.
 4. Podstawy psychologii poznawczej w kontekście prowadzenia TUS.
 5. Podstawy psychologii uczenia się, emocji i motywacji w kontekście prowadzenia TUS.
 6. Podstawy psychologii modyfikacji zachowań w kontekście prowadzenia TUS.
 7. Podstawy prowadzenia grup – elementy psychologii procesów grupowych.
 8. Najważniejsze zasady prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

Część praktyczna (20 godzin dydaktycznych – warsztaty):

 1. Prowadzenie TUS.
 2. Role-playing, historyjki społeczne oraz transfer umiejętności – kluczowe aspekty TUS.
 3. Zanim zaczniesz pracować, czyli planowanie prowadzenia TUS.
 4. Plany pracy oraz konspekty zajęć.

Prowadzący: Wirginia Wrzesińska – psycholog, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych i psychospołecznych, trener Sensoplastyki 1st., trener i coach biznesu, konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Prosimy o zgłoszenie udziału telefonicznie 41 36 76 726  do 12 maja 2022 r. Ilość miejsc ograniczona, tradycyjnie decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Wychowanie i opieka