Nauczyciel jako mówca. Kontakt, wiarygodność, sprawność językowa

Profesor Jerzy Bralczyk gościł w Kielcach na zaproszenie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Profesor wygłosił wykład zatytułowany „Nauczyciel jako mówca. Kontakt, wiarygodność, sprawność językowa”.

Spotkanie odbyło się 28 września 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury
w Kielcach. Jego adresatami byli nauczyciele języka polskiego z kieleckich szkół.