Niemiecki po niemiecku

W dniach od 3 do 5 października 2016 r. uczniowie i nauczyciele języka niemieckiego mieli okazję uczestniczyć w lekcjach przeprowadzonych przez gościa z Niemiec, Pana Ralpha Arzta na temat  "Die Stadt in der ich wohne".

Lekcje języków obcych prowadzone przez rodzimych użytkowników mają dużą wartość edukacyjną. Pan Ralph Arzt przygotował prezentację multimedialną i w ciekawy sposób opowiadał o historii, kulturze i zabytkach pięknego niemieckiego kurortu Baden Baden. Spotkania przebiegały w miłej atmosferze. Uczniowie odpowiadali na proste pytania i rozwijali umiejętność rozumienia ze słuchu. Taka praktyczna lekcja pozwala w naturalny sposób sprawdzić swoje możliwości językowe i zachęcić do pogłębiania swoich zainteresowań. Zmniejsza międzynarodowe bariery i pozwala otworzyć się na świat.

W lekcjach otwartych organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach można było uczestniczyć w Gimnazjum nr 9, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego oraz w SODMiDN w Kielcach podczas zajęć warsztatowych dla zainteresowanych nauczycieli. Pan Ralph Arzt obiecał kolejne szkolenia już za dwa miesiące, w grudniu. Tematem będą tradycje Bożonarodzeniowe w Niemczech. Serdecznie zapraszamy.