Lekcja otwarta wychowania fizycznego - 17.05.2012 r.