Nauczyciel - wychowawca – metody pracy

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli  na szkolenie.

 Nauczyciel - wychowawca – metody pracy.

Szkolenie odbędzie się w dniu 09.10.2017 r. (poniedziałek) w godzinach 15.00-18.30 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Szkolenie poprowadzi doradca metodyczny Małgorzata Majta.

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do dnia 06.10 2017r.  (nr telefonu 41 36 76 726).

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu na powyższy temat  dnia  20 września 2017r

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.