W kręgu sztuki średniowiecznej

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Narodowym w Kielcach zapraszają nauczycieli plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze oraz innych  zainteresowanych nauczycieli przedmiotów humanistycznych na konferencję metodyczną:

„W kręgu sztuki średniowiecznej”

Konferencja odbędzie się w dniu 23 października 2017r. w godz. 14.00 – 18.00 w Muzeum Dialogu Kultur, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach, Kamienica pod Trzema Herbami, Rynek 3, 25-303 Kielce

Udział w konferencji jest bezpłatny

Prosimy o telefoniczne zgłoszenie udziału w konferencji do dnia 19 października 2017r. Tel: 41 36 76 726

Program konferencji:
13.30 - 14.00  Rejestracja uczestników.
14.00 - 14.30  Prezentacja projektu Lekcje muzealne - portal dla nauczycieli, Fala Kultury Warszawa.
14.30 - 16.00  Wykład –,,Piękno i groza średniowiecza, czyli o sztuce w służbie pożytku", dr Olga Kłosiewicz.
16.00 - 16.15  Prezentacja filmu edukacyjnego „Średniowieczny portal".   
16.15 - 16.30  Przerwa kawowa
16.30 - 17.00  Zwiedzanie ekspozycji archeologicznej: „Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy”.
17.00 - 17.45 Warsztaty plastyczne związane z tematyką czasowej wystawy (dla chętnych nauczycieli), Natalia Łakomska, Aleksandra Potocka-Kuc, Mirosław Piątkowski.
17.45 - 18.00 Podsumowanie konferencji.

 
Kategoria: 
Plastyka