Gimnastyka mózgu i jej wpływ na edukację dzieci młodszych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencję:

Gimnastyka mózgu i jej wpływ na edukację dzieci młodszych

W programie :

  • Rola kinezjologii w nauczaniu
  • Przykłady ćwiczeń ruchowych i zasady ich stosowania
  • Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia
  • Organizacja sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – ciekawe rozwiązania metodyczne, konkursy, lekcje otwarte, konsultacje.

Spotkanie odbędzie się 16 października 2017 r. (poniedziałek) w godz.16.00-17.30 w  Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Proszę o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 13 października 2017 numer tel. 41 36 76 726

 
Kategoria: 
Edukacja wczesnoszkolna