Zastosowanie GeoGebry w geometrii analitycznej

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na warsztaty na temat:

Zastosowanie GeoGebry  w  geometrii analitycznej

Cele warsztatów

  • Nabycie podstawowych umiejętności związanych z obsługą programu GeoGebra.
  • Budowanie apletów mających na celu wspomaganie procesu nauczania.
  • Innowacyjne podejście do nauczania.

Czas trwania warsztatów:  4 godziny dydaktyczne
Termin: 23 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 15.30
Miejsce warsztatów: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

Warsztaty są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 20 października 2017r. (telefoniczne pod numerem 41 36 76 726).

 
Kategoria: 
Matematyka - szkoły ponadgimnazjalne