Praca z uczniem zdolnym

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na szkolenie na temat:

Praca z uczniem zdolnym

Program szkolenia:

15.00 – 16.30 Część I:

„Wsparcie, motywacja, jak pracować, kiedy uczeń przerasta mistrza”- wykład.
„Kółka, warsztaty olimpijskie, obozy naukowe”- wykład.

 

16.45 – 18.15   Część II:

„Praca z uczniem zdolnym”.
Przykładowe sesje zadaniowe i prowadzone wykłady podczas kółek matematycznych oraz
Świętokrzyskich Warsztatów Matematycznych - warsztaty.

Czas trwania: 4 godziny dydaktyczne
Termin: 19 października 2017 r. (czwartek)
Miejsce szkolenia: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.
Prowadzący szkolenie: Paweł Dziuba – nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym w Końskich, „wychowawca olimpijczyków”.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 18 października 2017 r. (telefoniczne pod numerem 41 36 76 726).

 
Kategoria: 
Matematyka - szkoły ponadgimnazjalne