Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach zapraszają pedagogów szkolnych na konferencję metodyczną:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Konferencja odbędzie się w dniu 20 października 2017r. (piątek) w godzinach 8.30 – 11.00 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego  i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.