VII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują

VII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Bieżąca edycja odbędzie się pod hasłem DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: TWORZYMY KULTURĘ SZACUNKU W SIECI.

Przedsięwzięcia  zaplanowane w ramach obchodów VII ŚDBI adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Należą do nich:

  • konkurs Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci. Do pobrania: Regulamin konkursu.
  • zajęcia warsztatowe, dyskusje panelowe, prezentacje, pogadanki i podsumowanie konkursu, które odbędą się w dniu 5 lutego 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 109A.

Cele VII ŚDBI są zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 - Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

Więcej informacji na stronach: www.sdbi.wsepinm.edu.pl oraz www.sodmidn.kielce.eu  

Harmonogram Konkursu Dzień Bezpiecznego Internetu: tworzymy kulturę szacunku w sieci.

Uwaga! Ze względu na pojawiające się pytania o możliwość zgłoszenia szkoły do konkursu informujemy, że przyjmujemy jeszcze zgłoszenia i przypominamy, że o przyjęciu pracy konkursowej decyduje termin jej dostarczenia czyli 18 stycznia 2018 roku.

Zapraszamy

 

 
 
Kategoria: 
Edukacja informatyczna/ informatyka