Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

Nauczyciel ma głos - samokształcenie i higiena głosu nauczyciela

Nowa podstawa programowa z informatyki w liceum i technikum

Nauczyciel, wychowawca - planowanie pracy wychowawczej

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia -zasady opracowania, metody zbierania danych

Konferencja "Edukacja geograficzna – ku poszukującemu uczeniu się"

Wykorzystanie eTwinning w nowoczesnej edukacji uczniów

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z FIZYKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

WDRAŻANIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z BIOLOGII W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ

Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych

Organizacja doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych

Strony