Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Nauczanie historii i poznawanie polskiej kultury

Organizacja doradztwa zawodowego w szkole w roku szkolnym 2021/2022

IX Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OGRODU BOTANICZNEGO NA LEKCJACH GEOGRAFII I BIOLOGII

W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć edukacyjnych - spotkanie w Fabryce Porcelany w Ćmielowie

Edukacja matematyczna w roku szkolnym 2021/2022 – planowanie pracy

Od dziś jestem nauczycielem w świetlicy szkolnej

Nauczanie zdalne z Office 365. MS Teams i MS Forms.

Aktualne zmiany w podstawie programowej klas I – III

Narodowe Czytanie

Strony