ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Szanowni Dyrektorzy Szkół
Pedagodzy szkolni

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza pedagogów szkolnych na szkolenie:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Jak realizować tematy regionalne na lekcjach historii w szkole podstawowej?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach
Nauczyciele historii

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz  Muzeum Historii Kielc zapraszają Nauczycieli historii uczących w szkołach podstawowych na warsztaty pt.:

Jak realizować tematy regionalne na lekcjach historii w szkole podstawowej?  
Przykłady lekcji, wskazówki metodyczne

Egzamin gimnazjalny 2018 – program przygotowań z matematyki

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NAUCZYCIELE MATEMATYKI W GIMNAZJUM

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki uczących w klasach gimnazjalnych na szkolenie:

Egzamin gimnazjalny 2018 – program przygotowań z matematyki

Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie kształtujące. Błędy w ocenianiu.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza Nauczycieli młodych stażem na szkolenie:

Ocenianie wspierające rozwój ucznia – ocenianie kształtujące. Błędy w ocenianiu.

Konferencja metodyczna

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele informatyki szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny informatyki zapraszają nauczycieli informatyki na bezpłatną konferencję metodyczną.

Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego na spotkanie metodyczne:

Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018

Jak realizować podstawę programową z biologii?

Szanowni Państwo  Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
Nauczyciele biologii

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny biologii zapraszają nauczycieli biologii w szkole podstawowej i gimnazjum na konferencję metodyczną:

Jak realizować podstawę programową z biologii?

Realizacja podstawy programowej z przyrody i geografii

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Kielcach

Zapraszamy nauczycieli przyrody i geografii na konferencję metodyczną na temat:

Realizacja podstawy programowej z przyrody i geografii.

Józef Piłsudski w Kielcach – symbole narodowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencję:

Józef Piłsudski w Kielcach – symbole narodowe.
Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

W drodze do egzaminu w ósmej klasie – matematyka z Informatora CKE 2017

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na szkolenie:

W drodze do egzaminu w ósmej klasie – matematyka z Informatora CKE 2017

Strony