Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
    i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
    i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 

Praca w aplikacji Teams

Zabawy w czytanie – jak kreatywnie wprowadzać dzieci w świat liter i czytania

Nauczanie języka polskiego ucznia cudzoziemca oraz ucznia z doświadczeniem imigracyjnym

TERAPIA RĘKI - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży

IV EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE”

Innowacje pedagogiczne z eTwinning w nowoczesnej edukacji uczniów

Wykorzystanie w przedszkolu narzędzi i zasobów cyfrowych

KONKURS TECHNICZNY - MAKIETA MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO

Zawiążę, przewiążę i … - makrama w procesie edukacyjnym zajęć twórczych ucznia.

Warsztaty poświęcone układaniu zadań do biuletynu „ABC maturzysty na poziomie podstawowym”

Strony