ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Projekt nowej podstawy programowej z geografii

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach

Zapraszamy nauczycieli geografii na konferencję metodyczną na temat:

Projekt nowej podstawy programowej z geografii.

What clothes do you usually wear in winter?

Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Szkoła Podstawowa nr 18 w Kielcach zapraszają nauczycieli języka angielskiego na lekcję otwartą na temat:

"What clothes do you usually wear in winter?"

ANIOŁY, ANIOŁKI, ANIOŁECZKI…

PAŃSTWO DYREKTORZY
KIELECKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają zainteresowanych nauczycieli na bożonarodzeniowe warsztaty metodyczne:

„ANIOŁY, ANIOŁKI, ANIOŁECZKI…”

Matura z biologii – przygotowanie zdających do egzaminu

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele biologii

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i OKE w Łodzi zaprasza nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych na konferencję:

Matura z biologii – przygotowanie zdających do egzaminu

CLIL w muzeum

Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego na lekcję otwartą na temat :

"CLIL w muzeum"

Wykorzystanie aplikacji Plickers i Kahoot oraz elementów lekcji odwróconej

Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego  

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz IV Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 23 w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego na lekcję otwartą na temat:

„Wykorzystanie aplikacji Plickers i Kahoot oraz elementów lekcji odwróconej”

Jak przygotować uczniów do napisania wypracowania z historii i wiedzy o społeczeństwie na maturze na poziomic rozszerzonym?

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na szkolenie:

Jak przygotować uczniów do napisania wypracowania z historii
i wiedzy o społeczeństwie na maturze na poziomie rozszerzonym?

Dylematy podczas sprawdzania i oceniania zadań egzaminacyjnych. Jak wykorzystać wyniki egzaminu maturalnego z chemii w celu podwyższenia jakości pracy szkoły

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele Chemii

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny chemii zapraszają nauczycieli chemii szkół ponadgimnazjalnych na szkolenie:

Dylematy podczas sprawdzania i oceniania zadań egzaminacyjnych.

Jak wykorzystać wyniki egzaminu maturalnego z chemii w celu podwyższenia jakości pracy szkoły

Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym

Dyrektorzy Szkól Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego na seminarium, które odbędzie się w dniu 2 grudnia 2017 r. (sobota) w godzinach 10.30-13.30 w II Liceum Ogólnokształcącym im. J. Śniadeckiego, ul. Śniadeckich 9, Zajęcia poprowadzi pani Anna Finkstein, starszy egzaminator w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Lodzi.

Temat: Egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie rozszerzonym.

Jak przygotować uczniów do budowania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego na szkolenie:

Jak przygotować uczniów do budowania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Strony