Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Zakręcona… okręcona… czyli rzecz o choince i jej łańcuchu

Egzamin maturalny z języka polskiego

Biel, czerwień, braterstwo: w 100 lecie niepodległej Polski

III KONKURS MATEMATYCZNY „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE”

ATRAKCYJNE LEKCJE W CENTRUM GEOEDUKACJI W KIELCACH

Lapbook – nowa moda czy praktyczna metoda?

AKADEMIA NAUCZANIA MATEMATYKI

Dziecko z cukrzycą w szkole

Profilaktyka zachowań agresywnych w świetlicy szkolnej

Strony