Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

VIII ŚWIĘTOKRZYSKI TURNIEJ JĘZYKOWY 2019/2020

Muzeum w sieci znaczeń - rola muzeum w edukacji i wychowaniu

Akademia Nauczania Matematyki – rozwijanie kompetencji matematycznych

Kształtowanie kompetencji emocjonalnych, komunikacyjnych i społecznych uczniów w profilaktyce uzależnień

Metoda matematyczna ustalenia struktury osobowościowej uczniów

Kreatywna matematyka – nowoczesne metody nauczania w szkole podstawowej

Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo

Wdrażanie nowej podstawy programowej w zakresie dowodzenia twierdzeń i myślenia matematycznego

Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo

Dobry scenariusz zajęć językowych wizytówką nauczyciela

Strony