Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Trening kontrolowania złości

Trening uważności

V edycja Miejskiego Konkursu Plastycznego „W poszukiwaniu urokliwych miejsc mojego miasta’’

Trudne zadania na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego

Wirtualna wizyta w projekcie współpracy zagranicznej - część druga

Nowy typ zadań maturalnych

„JAJKOPISANIE” czyli sztuka zdobienia pisanek

Praca zespołowa nauczycieli, autoewaluacja

Metody pracy z osobami z ASD (spektrum autyzmu)

DZIEDZICTWO KULTUROWE REGIONU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO – ważny element w nauczaniu geografii

Strony