Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

„Kwitnąca, pachnąca… Wielkanoc” - tradycje wielkanocne i wiosenne w procesie edukacyjnym i wychowawczym

Zmiany systemowe i programowe dotyczące nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych od września 2019 r.

Wykorzystanie eTwinning w nowoczesnej edukacji uczniów w klasach 4 - 8

Wykorzystanie eTwinning w pracy z dziećmi młodszymi.

Let’s talk about the blog

Podstawa programowa z fizyki w szkole ponadpodstawowej

Podstawa programowa z biologii w szkole ponadpodstawowej

Metodyka pisania prac konkursowych na I etap Olimpiady Geograficznej

Nowa podstawa programowa z matematyki

Warsztaty poświęcone budowaniu banku zadań przygotowujących maturzystów do egzaminu maturalnego

Strony