Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Efektywne i efektowne prowadzenie zajęć teoretycznych

Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka obcego od roku szkolnego 2022/ 2023 – szanse i wyzwania.

Dobra komunikacja z uczniem

Nowa formuła matury z matematyki od roku 2023

X Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

LAUREACI IV EDYCJI KONKURSU „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE”

WARSZTATY METODYCZNE Z KOSZYKÓWKI

TRUDNY UCZEŃ – sposoby reagowania na zachowania problemowe (uczeń nadpobudliwy, nieposłuszny i agresywny).

Strony