Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

ABC maturzysty na poziomie podstawowym

Nauczanie ucznia innej narodowości i powracającego z zagranicy. Dostosowanie wymagań i metod pracy

Projekt edukacyjny w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Ozdoby świąteczne na lekcjach techniki

Edukacja matematyczna – wszystko co powinien wiedzieć starszak, część I

Lekcje otwarte z pływania

Nauczyciel młody stażem. Metody i formy pracy

Zimowe nutki

Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela

Strony