Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Autumn

Zastosowanie GeoGebry w dowodzeniu twierdzeń geometrycznych

VIII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Realizacja podstawy programowej z biologii

Jak przygotować ósmoklasistę do egzaminu z matematyki w roku 2019

Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń

KONKURS NA ESEJ

Nauczanie języków obcych w erze multimediów w kontekście motywowania uczniów

Podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży

Strony