Nowy rok szkolny 2023/2024 – nowe wyzwania dla nauczycieli języka polskiego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych w Kielcach
Nauczyciele języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego uczących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na konferencję metodyczną

Nowy rok szkolny 2023/2024
– nowe wyzwania dla nauczycieli języka polskiego

Konferencja odbędzie się 17 października 2023 r. o godz. 16.00 - 18.15Instytucie Kultury, Spotkania i Dialogu w Kielcach ul. Planty 7, prowadzonym przez Stowarzyszenie Jana Karskiego.

Program:

  • Omówienie kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2023/2024.
  • Jak oceniać uczniów na lekcjach języka polskiego? Błędy i problemy w ocenianiu szkolnym.
  • Diagnoza potrzeb i oczekiwań w zakresie doskonalenia nauczycieli
  • Propozycje dotyczące sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
  • Przedstawienie zaplanowanych działań doradcy metodycznego języka polskiego na obecny rok szkolny.
  • Oferta edukacyjna Stowarzyszenia im. Jana Karskiego dla nauczycieli i uczniów.

Prowadzący:

  • Elżbieta Sornat – doradca metodyczny języka polskiego SODMiDN

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o zgłoszenie udziału telefonicznie: 41 36 76  726.  

Udział w konferencji jest bezpłatny dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

 

Kategoria: 
Język polski - szkoły podstawowe
Język polski - szkoły ponadpodstawowe