Wychowanie przedszkolne

Doradca metodyczny: mgr Anna Filipek

Termin Temat
02-15.06.2020 r. Zabawa z papierem – składanie, gięcie i cięcie
27.05-10.06.2020 r. Wiosenny spacer – jak kreatywnie zorganizować dzieciom czas na świeżym powietrzu
ZAGADKI, REBUSY, KRZYŻÓWKI , KOLOROWANKI… W EDUKACJI PLASTYCZNEJ I NIE TYLKO.
27.04.2020 r. – 18.05.2020 r. Zabawy z literami – nauka czytania w przedszkolu
25, 26, 27.03.2020r. „JESZCZE WYTNĘ KOGUTKA, KOGUTKA…” - tradycje wielkanocne i wiosenne w procesie edukacyjnym I wychowawczym
18.03.2020 r. Wiosenne nutki
10, 12.03.2020 r. Zabawy z literami – nauka czytania w przedszkolu
17.02.2020 r. Dobry scenariusz zajęć językowych wizytówką nauczyciela
24.01.2020 r. Zimowe zabawy w kwadratowej bajce
28-30.01.2020 r. Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo
20-23.01.2020 r. Edukacja matematyczna – wszystko co powinien wiedzieć starszak, część II.
15.01.2020 r. Tworzenie lub modyfikacja programów nauczania i sposoby ich ewaluacji
14.01.2020 r. Pedagogika zabawy
09.12.2019 r. Edukacja matematyczna – wszystko co powinien wiedzieć starszak, część I
05.12.2019 r. Edukacja matematyczna – wszystko co powinien wiedzieć starszak, część I
04.12.2019 r. Innowacje pedagogiczne jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczyciela
27.11.2019 r. Kierownik wycieczek szkolnych
28.11.2019 r. W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie
14.11.2019 r. Praca z dziećmi Metodą Lidii Bajkowskiej
23.11.2019 r. Od wiosny do zimy razem się bawimy
29.11, 2.12, 5.12.2019 r. „Niechaj zabrzmią świąteczne dzwoneczki” - Tradycje Bożego Narodzenia w procesie edukacyjnym i wychowawczym
20.11.2019 r. Kahoot - tworzenie i przeprowadzanie interaktywnych quizów
28.10.2019 r. Postawy rodzicielskie a funkcjonowanie dziecka w szkole/przedszkolu. O samodzielności, cierpliwości, odpowiedzialności …
17,24.10.2019 r. Relaksacja jako sposób wyciszenia emocji
10.10.2019 r. Nauczyciel ma głos - samokształcenie i higiena głosu nauczyciela
21,23,24,28.10.2019 r. ,,Składamy… zaginamy…” - cztery pory roku w technice origami
15-16.10.2019 r. Tańce i zabawy z instrumentami - nauczyciele wychowania przedszkolnego
9,17,23.10.2019 r. Wykorzystanie eTwinning w pracy z dziećmi młodszymi
04.10.2019 r. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia -zasady opracowania, metody zbierania danych
01.10.2019 r. Nauczyciel ma głos - samokształcenie i higiena głosu nauczyciela
17.09.2019 r. Organizacja doradztwa zawodowego w przedszkolach
18, 24, 26.09.2019 r. Wykorzystanie eTwinning w pracy z dziećmi młodszymi.