Wydarzenia

26 września - Europejski Dzień Języków

ZAJĘCIA TERENOWE Z GEOGRAFII

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu (14.02.2020 r.)

Europejski Dzień Języków

II ŚWIĘTOKRZYSKI TEST Z INFORMATYKI

W duchu szacunku dla drugiego człowieka w świecie realnym i wirtualnym

VIII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Winter Wonderland Fair ’ 2018

Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego?

Gra miejska "Kielecka droga do wolności w pomnikach zapisana"

Substancje psychoaktywne, NSP i uzależnienia behawioralne wśród młodzieży kieleckich szkół

Narodowe Czytanie 2018

100 par na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Polonez na Rynku - to pomysł Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Kielcach na uczczenie stulecia niepodległości.

Narodowe Czytanie 2017

Nowoczesne podejście do treningu motorycznego w grupach młodzieżowych i wśród młodzieży szkolnej

Nowoczesne podejście do treningu motorycznego
w grupach młodzieżowych i wśród młodzieży szkolnej.

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach zorganizował dla nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów grup młodzieżowych pracujących w MSOS w Kielcach szkolenie, które odbyło się  
24 października 2016 r. w kieleckiej Hali Legionów.

Maraton Fitness- Aerobik dla wszystkich

Dnia 6 października 2016 r. w VI Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego w Kielcach odbył się Maraton Fitness zorganizowany przez nauczyciela doradcę metodycznego SODMiDN w Kielcach Zofię Pietraszek i nauczycielkę wychowania fizycznego w VI LO Iwonę Dutkiewicz. Do udziału w maratonie zostali zaproszeni uczniowie z nauczycielami
z kieleckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W zajęciach wzięło udział blisko 250 osób.

Niemiecki po niemiecku

W dniach od 3 do 5 października 2016 r. uczniowie i nauczyciele języka niemieckiego mieli okazję uczestniczyć w lekcjach przeprowadzonych przez gościa z Niemiec, Pana Ralpha Arzta na temat  "Die Stadt in der ich wohne".

SESJA SIENKIEWICZOWSKA

W związku z obchodami  170. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza nasz Ośrodek zorganizował konferencję naukową dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w niej udział 160 młodych ludzi zainteresowanych twórczością Sienkiewicza. Fragmenty swoich esejów przygotowanych na Konkurs Sienkiewiczowski  odczytały trzy uczennice: Katarzyna Adamczyk z  I Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Żeromskiego w Kielcach, Aleksandra Ziemnicka z I Liceum Ogólnokształcącego Collegium Gostomianum w Sandomierzu oraz laureatka etapu wojewódzkiego Julia Zygała

Strony