Konferencje/Warsztaty

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie
do nauczycieli zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.
Pozostali nauczyciele mogą korzystać z nich odpłatnie.