ROK SZKOLNY 2016/2017

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wakacje 2017

Dziękując za współpracę w roku szkolnym 2016/2017

życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji.

Niech ten czas letniego odpoczynku będzie pełen niezapomnianych wrażeń.

Dyrekcja, doradcy metodyczni i pracownicy
SODMiDN w Kielcach

Harmonogram szkoleń dotyczących wdrażania nowych podstaw programowych

Przedstawiamy harmonogram szkoleń dotyczących wdrażania nowych podstaw programowych, które zostaną przeprowadzone przez doradców metodycznych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018.

Zapraszamy nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w szkoleniach organizowanych w marcu - czerwcu 2017r.

Wdrażanie nowych podstaw programowych

Realizując kierunek polityki oświatowej państwa Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej, SODMiDN w Kielcach zaprosi do udziału w  różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących przedmiotów: język polski, historia/wos, religia, język angielski, język rosyjski, plastyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne.

Zaproszenia zawierające termin i miejsce spotkań kierować  będziemy do Państwa z dwutygodniowym wyprzedzeniem do końca bieżącego roku szkolnego oraz przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018

GeoGebra

W zakładce Materiały do pobrania (Zastosowanie GeoGebry na lekcjach matematyki) znajdują się adresy URL do apletów GeoGebry.

Warsztaty metodyczne

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli WF na warsztaty metodyczne o tematyce:  

  1. Aqua Tabata - nowe ujęcie treningu w wodzie.
  2. Aqua Noodles - wszechstronne wykorzystanie makaronu pływackiego.
  3. Aqua Wall - wykorzystanie brzegu basenu w zajęciach aqua fitness.
  4. Aqua Twin - wodny trening w parach.

 

Jak kreatywnie wykorzystać nowe technologie w przedszkolu? Zabawy w programowanie z Ozobotem.

Szanowni Dyrektorzy Przedszkoli Samorządowych
Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego  na warsztaty:

Jak kreatywnie wykorzystać nowe technologie w przedszkolu?
Zabawy w programowanie  z Ozobotem.

V Festiwal Projektów Edukacyjnych

ORGANIZATORZY: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach i Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY/ PLACÓWKI

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza pedagogów szkolnych i nauczycieli  na szkolenie:

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY/ PLACÓWKI

Konferencja metodyczna

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną.

Termin: 30 maja 2017r. (wtorek), godz. 15:30 – 17:00
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

Gry i zabawy oswajające z piłką. Nauka oraz doskonalenie prowadzenia piłki.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na lekcje otwarte z PIŁKI NOŻNEJ na temat:

Gry i zabawy oswajające z piłką.
Nauka oraz doskonalenie prowadzenia piłki.

Strony