Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID

Vademecum Nauczyciela dotyczące wdrażania nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych

Zabawa z papierem – składanie, gięcie i cięcie

WIRTUALNE WYCIECZKI Z GEOPARKIEM

O stresie słów kilka

Jak wspierać ucznia w trakcie zdalnego nauczania – bank pomysłów dla nauczyciela

Wiosenny spacer – jak kreatywnie zorganizować dzieciom czas na świeżym powietrzu

KONSULTACJE MATURALNE Z JĘZYKA POLSKIEGO MAJ - CZERWIEC 2020

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA POLSKIEGO 2020

EGZAMINACYJNE LAST MINUTE, czyli jak pomóc uczniom zdać egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego

Strony