Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

VIII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Winter Wonderland Fair, czyli zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne na świecie.

Korepetycje miejskie: scenariusz zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela

Animacja życia szkoły przez bibliotekę szkolną

Animator tańca w przedszkolu

ATRAKCYJNE LEKCJE W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

Strzeleckie warsztaty metodyczne

Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii "Sukces Na Bank"

Analiza zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych uczniów klas 1-3

Strony