ROK SZKOLNY 2016/2017

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jak zaplanować rozwój zawodowy nauczyciela?

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele.
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli zainteresowanych rozpoczęciem stażu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego lub dyplomowanego na szkolenie:

JAK ZAPLANOWAĆ ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA?

Cele szkolenia:

  • poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli wg aktualnych przepisów prawa,
  • poznanie różnic pomiędzy powinnościami a wymaganiami niezbędnymi do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego,
  • opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego.