ROK SZKOLNY 2016/2017

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

„Ложные друзья” w języku rosyjskim – część II

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele języka rosyjskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka rosyjskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na bezpłatne warsztaty metodyczne, które odbędą się dnia 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godzinie 16:00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doradztwa  Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka
.J. Piłsudskiego 42
.

„Ложные друзья” w języku rosyjskim – część II.

Matura z biologii – podsumowanie majowej sesji i wskazówki do nowej sesji egzaminacyjnej 2017

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele biologii

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny biologii zapraszają nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami OKE w Łodzi w listopadzie 2016r., na bezpłatną konferencję metodyczną:

Matura z biologii – podsumowanie majowej sesji i wskazówki do nowej sesji egzaminacyjnej 2017”.

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych 2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów
Nauczyciele biologii

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny biologii zapraszają nauczycieli biologii z gimnazjów na bezpłatną konferencję metodyczną:

Egzamin gimnazjalny z przedmiotów przyrodniczych 2017

Termin: 19 stycznia 2017 r. , godz. 15:00 – 16.30
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Program konferencji metodycznej:

W ten karnawałowy czas …

PAŃSTWO DYREKTORZY
KIELECKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają zainteresowanych nauczycieli na warsztaty metodyczne:

„W ten karnawałowy czas …”

Spotkania odbędą  się w dniach 17, 19 stycznia oraz 14 lutego 2017r. w godz. 14.00 – 17.00 (termin do wyboru przez nauczyciela) w Muzeum Narodowym  w Kielcach –  Pałac Biskupów Krakowskich, Plac Zamkowy 1.  

Zastosowanie GeoGebry na lekcjach dotyczących pojęć ze stereometrii

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na warsztaty na temat:

Zastosowanie GeoGebry  na lekcjach dotyczących pojęć ze stereometrii.

Cyberprzemoc- jak jej przeciwdziałać, praktyczne rozwiązania. Ochrona wizerunku i danych osobowych w sieci.

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół w Kielcach

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciele doradcy metodyczni zapraszają pedagogów szkolnych na spotkanie metodyczne, które odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017r. (piątek) w godz.10.00 - 13.00
na temat:

Cyberprzemoc- jak jej przeciwdziałać, praktyczne rozwiązania.
Ochrona wizerunku i danych osobowych w sieci.

Jak rozwijać kreatywność i logiczne myślenie dzieci w wieku przedszkolnym?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Grupa MAC  S.A. zapraszają nauczycieli wychowania przedszkolnego na warsztaty:

Jak rozwijać kreatywność i logiczne myślenie
dzieci w wieku przedszkolnym?

Jak rozwijać kreatywność i logiczne myślenie uczniów klas I-III szkoły podstawowej?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Grupa MAC  S.A. zapraszają nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty:

Jak rozwijać kreatywność i logiczne myślenie
uczniów klas I-III szkoły podstawowej?

Próbna matura z informatyki

Szanowni Państwo, Zakład Metodyki Nauczania Informatyki i TI WMiI UMK, wspólnie z Oddziałem Kujawsko-Pomorskim PTI oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego TODMiDN w Toruniu, organizuje już po raz siódmy próbną maturę z informatyki. Matura odbędzie się w dniu 13 stycznia 2017 roku. Do matury zgłosiło się już prawie 3 tys. uczniów z kraju. Zachęcamy szkoły i uczniów do uczestniczenia w tym wydarzeniu - uczniowie mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności informatyczne.

Tradycje świąteczne w Niemczech

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele języka niemieckiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka niemieckiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na bezpłatny cykl wartościowych lekcji kulturoznawczych z udziałem rodzimego użytkownika języka niemieckiego pana Ralfa Arzt

Strony