ROK SZKOLNY 2015/2016

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wakacje

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
Nauczyciele

Dziękujemy za współpracę w roku szkolnym 2015/2016.
Z okazji zbliżających się wakacji życzymy samych słonecznych i beztroskich dni.

Dyrekcja, doradcy metodyczni i pracownicy
SODMiDN w Kielcach