ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Relaksacja dzieci

Cykl bezpłatnych spotkań

Wyniki Miejskiego Konkursu dla Nauczycieli NIEPODLEGŁA 1918-2018

Kierownik wycieczek szkolnych

WARSZTATY METODYCZNE Z ZAKRESU GRY W BADMINTONA

INFORMACJA DOTYCZĄCA VI KIELECKIEGO DYKTANDA MATEMATYCZNEGO

Lekcja otwarta: "Niedziela - czas na refleksję"

Uczeń z niepełnosprawnością wzroku w szkole ogólnodostępnej

Lekcje otwarte ZUMBY

ROZWIJANIE MYŚLENIA LOGICZNO – MATEMATYCZNEGO DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Strony