ROK SZKOLNY 2016/2017

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie

DYREKTORZY KIELECKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza zainteresowanych nauczycieli na wyjazdowe warsztaty metodyczne:

„W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych
w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie”

 

W programie :

Współpraca nauczycieli świetlicy z rodzicami uczniów

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli świetlicy szkolnej na konferencję metodyczną:

Współpraca nauczycieli świetlicy z rodzicami uczniów.
Jak rozmawiać w sytuacjach trudnych ?

Cele konferencji:

  • Omówienie metod i form współdziałania z rodzicami.
  • Poszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Dzień Praw Dziecka

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach, ŚCDN i SODMiDN organizują spotkanie z okazji Dnia Praw Dziecka, na które serdecznie zapraszają pięciu uczniów ze szkoły (gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna) wraz z opiekunem.
Spotkanie odbędzie się 18 listopada 2016 roku w budynku szkoły przy Al. Legionów 4 w Kielcach o godzinie 11.00.

Celem spotkania jest popularyzacja wśród młodzieży tematyki związanej z prawami dziecka i podstawowymi dokumentami oraz działalnością Janusza Korczaka, wielkiego polskiego pedagoga.

Badacz Wody

Do nauczyciela przyrody, chemii, geografii, biologii lub edukacji wczesnoszkolnej:

Zapraszamy do programu Badacz Wody 2016/2017!

Program zachęca uczniów w wieku 8-14 lat do podejmowania śmiałych i skutecznych działań na rzecz poszanowania naszej cennej wody poprzez zabawne i interaktywne misje.

Zadania Badacza Wody łączą się ze społecznym, kulturalnym, etycznym i duchowym rozwojem jednostki, umacniając młode pokolenie w stawaniu się obywatelami świata i ambasadorami pozytywnej zmiany.

Konkurs na esej

Fundacja  im. Agi Skrobackiej  „Wiatr w Żagle” oraz  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają uczniów
i nauczycieli do udziału w konkursie  Wolność - obowiązek, przywilej czy przekleństwo?

Głównym celem konkursu jest wywołanie refleksji na temat indywidualnej
i zbiorowej aktywności społecznej, sensu egzystencji,  doświadczeń osobistych i  związków ze wspólnotą.  Swoje rozważania uczeń powinien ująć w formę eseju. Efektem prac ma być  między innymi rozwijanie kompetencji czytelniczej i kulturowej młodych ludzi.

XLVII OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

W roku szkolnym 2016/2017 odbędzie się XLVII edycja olimpiady. Tematy na zawody szkolne, bibliografie oraz wskazówki są zamieszczone na stronie Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego http://www.olijp.pl

Regulamin znajduje się na w zakładce: O olimpiadzie/organizacja.

Terminarz tegoroczny przedstawia się następująco:

KONSULTACJE DLA UCZESTNIKÓW OLIMPIADY LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO

Zapraszamy uczniów na konsultacje dotyczące  prac szkolnych (m. in. interpretacji opublikowanych wskazówek, zakresu, formy językowej i redakcyjnej prac). Spotkanie jest przeznaczone zarówno dla uczestników tegorocznych zawodów i  uczniów zainteresowanych udziałem w kolejnych edycjach olimpiady, jak i nauczycieli, którzy pracują lub zamierzają pracować z olimpijczykami.

Konsultacje odbędą się 7 listopada  (poniedziałek) w godz. 15.00-16.30 w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 21 D, sala 17.

Geografia regionalna województwa świętokrzyskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach

Zapraszamy nauczycieli przyrody i geografii na wykład dr Cezarego Jastrzębskiego na temat Geografia regionalna województwa świętokrzyskiego. Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2016 r. (środa) w godzinach od 15.00 do 16.30 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Od zabawy do nauki - co cię może zaskoczyć

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego
Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na szkolenie

„Od zabawy do nauki - co cię może zaskoczyć”

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie w gimnazjum

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki w gimnazjach na warsztaty przedmiotowe w dniu 26 października 2016 r.(środa), o godzinie 14.30.
Temat:

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie w gimnazjum

Strony