Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego

Jacek Malczewski romantyczny

Wyniki diagnozy rachunkowej KDUR 2022 i analiza zadań z egzaminu ósmoklasisty

Miogopedia – terapia miofunkcjonalna praktycznie

Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo

Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Doskonalenie podań, chwytów i kozłowania. Nauka obrony „każdy swego”.

TERAPIA RĘKI - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży

Prowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w szkole ponadpodstawowej

Strony