ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Wielkanoc 2018

Praca z zadaniami otwartymi jako element przygotowania ucznia do egzaminu ósmoklasisty

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego na warsztaty:

Praca z zadaniami otwartymi jako element przygotowania ucznia
do egzaminu ósmoklasisty

IV Miejski Turniej Języka Angielskiego „Young English Wizards”

IV Miejski Turniej Języka Angielskiego
„Young English Wizards”
dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

Organizatorem Turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Kielcach we współpracy z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Adresatami Turnieju są uczniowie klas trzecich kieleckich szkół podstawowych

Wykorzystanie zasobów Internetu na lekcjach przyrody i geografii

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli przyrody i geografii ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na szkolenie:

Wykorzystanie zasobów Internetu na lekcjach przyrody i geografii.

Konferencja metodyczna

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną.

Tematyka konferencji:

 1. Analiza zadań zawartych w arkuszach maturalnych Świętokrzyskiej Matury Próbnej na poziomie podstawowym i rozszerzonym z marca 2018 r. w odniesieniu do podstawy programowej i  informatora maturalnego.
 2. Wnioski do dalszej pracy.

Cykl bezpłatnych spotkań

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego w Kielcach
Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli prowadzących zajęcia z języka angielskiego w przedszkolach na cykl bezpłatnych spotkań.

Umwelt und Umweltverschmutzung. Nauczanie języków obcych w erze multimediów w kontekście motywowania uczniów

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ w KIELCACH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na warsztaty metodyczne na temat:

„Umwelt und Umweltverschmutzung”

„Nauczanie języków obcych w erze multimediów
w kontekście motywowania uczniów”

Projekt edukacyjny jako metoda rozwijania kompetencji uczniów

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza Nauczycieli młodych stażem na szkolenie:

Projekt edukacyjny jako metoda rozwijania kompetencji uczniów.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenie:

Trening Umiejętności Społecznych (TUS).

Cykl lekcji otwartych z koszykówki

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wf na cykl lekcji otwartych z KOSZYKÓWKI na tematy:

 1. Gry i zabawy kształtujące wiodące umiejętności w koszykówce (poruszanie się po boisku, starty, zatrzymania, postawa).
  13.03.2018r. (wtorek) w godz. 16.30- 18.00.
 2. Nauka i doskonalenie kozłowania i podań piłki.
  20.03.2018r. (wtorek) w godz. 16.30- 18.00
 3. Szkoła rzutów do kosza- metodyka nauczania.
  27.03.2018r. (wtorek) w godz. 16.30-18.00

Strony