ROK SZKOLNY 2016/2017

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,

za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji.

Chcemy być blisko Państwa i wspierać w procesie tworzenia właściwych warunków, do pełnego rozwoju dzieci i młodzieży w polskich szkołach.

Lista laureatów konkursu: LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Lista laureatów konkursu
LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2016/2017

Mnemotechniki – sposoby szybszego zapamiętywania i uczenia się języków obcych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele języka rosyjskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka rosyjskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na bezpłatne warsztaty metodyczne, które odbędą się dnia 28 lutego 2017 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

Mnemotechniki – sposoby szybszego zapamiętywania i uczenia się języków obcych.

Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. Asertywność.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny zapraszają zainteresowanych nauczycieli na dwuczęściowe szkolenie, którego część pierwsza  odbędzie się w dniu 3 marca 2017r. (piątek) w godz.14.30 - 18.15.

Temat:
Komunikacja interpersonalna w pracy nauczyciela. Asertywność.

KONKURS - PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DO NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Regulamin I Konkursu
„PREZENTACJE MULTIMEDIALNE DO NAUKI JĘZYKA ROSYJSKIEGO”

dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017

 TEMAT KONKURSU:

„PREZENTACJE MULTIMEDIALNE W JĘZYKU ROSYJSKIM
DO NAUKI STRUKTUR LEKSYKALO-GRAMATYCZNYCH”

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza pedagogów szkolnych do udziału w spotkaniu metodycznym nt.:

„Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”

Spotkanie odbędzie się dnia 2 marca 2017r. (czwartek) w godz.9.00 – 11. 30 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach,  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli szkół podstawowych, do udziału w warsztatach:

„Mnemotechniki – efektywne techniki przyswajania wiedzy i uczenia się”

Wyniki konkursu organizowanego w ramach VI Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

Lista uczniów,  których prace zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie Razem zmieniamy internet na lepsze - jak chronić wizerunek, własność intelektualną i dane w sieci, organizowanym w ramach VI Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

Uwaga! Kolejność w tabeli nie jest równoznaczna z zajętym miejscem w konkursie. Informacja o nagrodach i wyróżnieniach zdobytych przez uczestników konkursu zostanie przekazana 17.02.2017 r. podczas VI ŚDBI.

 

III Miejski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

III Miejski Konkurs Języka Angielskiego
dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych

 

„Ложные друзья” w języku rosyjskim – część II

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele języka rosyjskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka rosyjskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na bezpłatne warsztaty metodyczne, które odbędą się dnia 20 stycznia 2017 r. (piątek) o godzinie 16:00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doradztwa  Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka
.J. Piłsudskiego 42
.

„Ложные друзья” w języku rosyjskim – część II.

Strony