ROK SZKOLNY 2016/2017

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

Szanowni Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty,
za nami ponad rok wytężonej pracy. Obecnie wkraczamy w nowy etap, jakim jest wprowadzanie reformy edukacji.

Wdrażanie nowych podstaw programowych

Realizując kierunek polityki oświatowej państwa Przygotowanie do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej, SODMiDN w Kielcach zaprosi do udziału w  różnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących przedmiotów: język polski, historia/wos, religia, język angielski, język rosyjski, plastyka, matematyka, fizyka, chemia, biologia, przyroda, geografia, informatyka, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne.

Zaproszenia zawierające termin i miejsce spotkań kierować  będziemy do Państwa z dwutygodniowym wyprzedzeniem do końca bieżącego roku szkolnego oraz przed rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018

Sytuacje konfliktowe między uczniami. przyczyny, dynamika rozwoju, metody ich rozwiazywania

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół w Kielcach

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny zapraszają zainteresowanych nauczycieli na szkolenie na temat:

Sytuacje konfliktowe między uczniami.
przyczyny, dynamika rozwoju, metody ich rozwiazywania.

Mistrzowie kodowania junior - jak wprowadzić dzieci w świat programowania

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego
Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na szkolenie nt.

„Mistrzowie kodowania junior - jak wprowadzić dzieci
w świat programowania”

INFORMACJA DOTYCZĄCA V KIELECKIEGO DYKTANDA MATEMATYCZNEGO

INFORMACJA DOTYCZĄCA V KIELECKIEGO DYKTANDA MATEMATYCZNEGO

Dnia 15 maja 2017r. (poniedziałek) o godz. 11.00 wszyscy uczniowie klas szóstych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów – w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce napiszą po raz piąty dyktando matematyczne.

Na dyktando składa się kilkanaście krótkich zadań rachunkowych.

W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela – opracowanie dokumentacji, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli
na szkolenie:

W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela – opracowanie dokumentacji,
przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej/egzaminu

Jak kreatywnie wykorzystać nowe technologie w szkole? Lekcja programowania z Ozobotem.

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Nauczyciele informatyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli informatyki na warsztaty:

Jak kreatywnie wykorzystać nowe technologie w szkole?
Lekcja programowania  z Ozobotem.

Jak kreatywnie wykorzystać nowe technologie w szkole? Lekcja programowania z Ozobotem.

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej  na warsztaty:

Jak kreatywnie wykorzystać nowe technologie w szkole?
Lekcja programowania  z Ozobotem.

ZDOBNICTWO PŁATKAMI OSIKOWYMI

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca  metodyczny zapraszają nauczycieli świetlic na zajęcia otwarte prowadzone przez Panią Dominikę Rachuna ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach:

ZDOBNICTWO PŁATKAMI OSIKOWYMI.

Wykład z elementami heurezy z zakresu neurodydaktyki

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli na wykład z elementami heurezy z zakresu NEURODYDAKTYKI.
WYKŁAD TEN JEST POWTÓRZENIEM SPOTKANIA z dn. 25 listopada 2016r.

Strony