ROK SZKOLNY 2015/2016

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach.

Zasoby cyfrowej edukacji dla nauczycieli

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KIELCACH
NAUCZYCIELE  FIZYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli fizyki  kieleckich szkół ponadgimnazjalnych  na spotkanie metodyczne w dniu 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 17.00 ( 2 godz. dydaktyczne)

Spotkanie odbędzie się w SODMiDN w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

Temat:  Zasoby cyfrowej edukacji dla  nauczycieli

E-podręczniki – jak z nich korzystać?

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KIELCACH
NAUCZYCIELE  BIOLOGII

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza  nauczycieli biologii szkół ponadgimnazjalnych  na spotkanie metodyczne w dniu 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 ( 2 godz. dydaktyczne)

Spotkanie odbędzie się w SODMiDN w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

Temat: E-podręczniki – jak z nich korzystać?

Zadania egzaminu gimnazjalnego z przedmiotów przyrodniczych 2016 - analiza

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY GIMNAZJÓW W KIELCACH
NAUCZYCIELE  BIOLOGII, CHEMII, FIZYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii i fizyki  kieleckich gimnazjów na spotkanie metodyczne w dniu 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 ( 2 godz. dydaktyczne)

Spotkanie odbędzie się w SODMiDN w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

Konferencja metodyczna

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na bezpłatną konferencję metodyczną.

Termin: 8 czerwca 2016r. (środa), godz. 15:30 – 17:00
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

Edukacja prawna

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce, wychowawcy

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, ekonomii w praktyce oraz wychowawców klas na szkolenie:

Edukacja prawna – realizacja założeń podstawy programowej kształcenia ogólnego 
z wykorzystaniem publikacji „Edukacja prawna w szkole. Poradnik dla nauczycieli”,

które odbędzie się dnia 6 czerwca 2016 r. w godz. 15.30 - 18.30 w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul. Zamkowa 3.

Wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka z wykorzystaniem różnych form aktywności muzycznej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty:

Wspieranie rozwoju psychomotorycznego dziecka
z wykorzystaniem różnych form aktywności muzycznej.

Spotkanie odbędzie się dnia 4 czerwca 2016r. (sobota) w godz. 10.00 – 14.30 w Szkole Podstawowej nr 19 w Kielcach, ul. Targowa 3.

Interaktywna wersja Naszego Elementarza do wykorzystania w szkole i w domu

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na warsztaty:

 

Interaktywna wersja Naszego Elementarza
do wykorzystania w szkole i w domu

 

Wykorzystanie darmowej platformy e-learningowej mCourser

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli informatyki na konferencję metodyczną:

 

Wykorzystanie darmowej platformy e-learningowej mCourser
i narzędzia mInstructor w nauczaniu.

Wykorzystanie darmowej platformy e-learningowej mCourser

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli zajęć komputerowych na konferencję metodyczną:

Wykorzystanie darmowej platformy e-learningowej mCourser
i narzędzia mInstructor w nauczaniu.

Szkolenie z obsługi programu GeoGebra

Szanowni Dyrektorzy Gimnazjów
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki z gimnazjów na szkolenie z obsługi programu GeoGebra.

(GeoGebra jest bezpłatnym dynamicznym oprogramowaniem matematycznym na wszystkich poziomach edukacji, które łączy geometrię, algebrę, arkusz kalkulacyjny, tworzenie wykresów, statystykę i rachunek różniczkowy).

Strony