ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Terroryzm islamski

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz inni zainteresowani nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Ośrodkiem Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej zapraszają nauczycieli na szkolenie pt.: „Terroryzm islamski”, które odbędzie się 25 października 2017 r. w godz. 15.30 – 18.30 w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach, ul Zamkowa 3.

Konferencja metodyczna

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele informatyki szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny informatyki zapraszają nauczycieli informatyki na bezpłatną konferencję metodyczną.

Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych
Nauczyciele języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego na spotkanie metodyczne:

Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w roku szkolnym 2017/2018

Jak realizować podstawę programową z biologii?

Szanowni Państwo  Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
Nauczyciele biologii

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny biologii zapraszają nauczycieli biologii w szkole podstawowej i gimnazjum na konferencję metodyczną:

Jak realizować podstawę programową z biologii?

Realizacja podstawy programowej z przyrody i geografii

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych i Gimnazjów w Kielcach

Zapraszamy nauczycieli przyrody i geografii na konferencję metodyczną na temat:

Realizacja podstawy programowej z przyrody i geografii.

Józef Piłsudski w Kielcach – symbole narodowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencję:

Józef Piłsudski w Kielcach – symbole narodowe.
Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej.

W drodze do egzaminu w ósmej klasie – matematyka z Informatora CKE 2017

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na szkolenie:

W drodze do egzaminu w ósmej klasie – matematyka z Informatora CKE 2017

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z Miejskim Zespołem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych w Kielcach zapraszają pedagogów szkolnych na konferencję metodyczną:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Reklama, reklama w muzeum od rana

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Nauczyciele  języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach wraz z Muzeum Historii Kielc zapraszają nauczycieli języka polskiego na bezpłatne spotkanie metodyczne:

Reklama, reklama w muzeum od rana

Narodowe Czytanie 2017

2 września 2017 r. odbyła  się biesiada literacka poświęcona dramatowi „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego w związku z coroczną akcją Narodowe Czytanie pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem imprezy był Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, gościliśmy w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego.

Strony