Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Wakacje 2019

Szanowni Dyrektorzy i Nauczyciele !!!
Dziękujemy Państwu za współpracę w minionym roku szkolnym.
Z okazji rozpoczęcia WAKACJI 2019 życzymy wszystkim udanego wypoczynku, niezapomnianych wrażeń, dobrego humoru oraz samych słonecznych dni.

Dyrektor, doradcy metodyczni
i pracownicy SODMiDN w Kielcach

Zadania i wyniki VII Kieleckiego Dyktanda Matematycznego (2018/2019)

Projekt grantowy dla nauczycieli matematyki i informatyki

Nowe podręczniki i programy nauczania do nauczania informatyki

Aqua plank, Aqua Ball

Nowoczesne technologie i innowacyjne metody w pracy polonisty

Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki uczących w szkołach podstawowych

Integracja sensoryczna w praktyce szkolnej - analiza opinii

Nowa podstawa programowa z matematyki

Strony