Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Samouszkadzanie oraz zachowania samobójcze dzieci i młodzieży

I Wiosenny MARATON FITNESS z Piłsudskim

II Międzyszkolny Konkurs Taneczny „DANCE MA SENS”

Tragizm wojny i okupacji - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

II Festiwal Kreatywnych Świetlic

Innowacyjne możliwości wykorzystania platformy Stories that move na zajęciach edukacyjnych

III Miejski Konkurs Plastyczny "W poszukiwaniu urokliwych miejsc mojego miasta"

„Kwitnąca, pachnąca… Wielkanoc” - tradycje wielkanocne i wiosenne w procesie edukacyjnym i wychowawczym

Zmiany systemowe i programowe dotyczące nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych od września 2019 r.

Strony