ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

VI Świętokrzyski Turniej Językowy

Zapraszamy do udziału w VI Świętokrzyskim Turnieju Językowym, który został zgłoszony do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019. Jest świetną formą przygotowania ucznia do egzaminów, do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, a przede wszystkim służy rozwijaniu umiejętności przydatnych w życiu osobistym i publicznym.

Poniżej został zamieszczony Regulamin VI Świętokrzyskiego Turnieju Językowego wraz z załącznikami oraz materiały ćwiczeniowe.

Dyskalkulia – rozterki przed maturą

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i OKE w Łodzi zapraszają nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych na konferencję:

"Dyskalkulia – rozterki przed maturą"
"Specyficzne zaburzenia rozwoju zdolności matematycznych a egzamin maturalny"

Realizacja nowej podstawy programowej fizyki w roku szkolnym 2017/2018

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I GIMNAZJÓW W KIELCACH
NAUCZYCIELE  FIZYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli fizyki szkół podstawowych i gimnazjów na spotkanie metodyczne

nt. Realizacja nowej podstawy programowej fizyki
w roku szkolnym 2017/2018.

Promocja placówki oświatowej w XXI wieku

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli w Kielcach

Zapraszamy dyrektorów, przedszkolnych koordynatorów promocji oraz zainteresowanych nauczycieli na szkolenie

Promocja placówki oświatowej w XXI wieku

MATEMATYCZNE PREZENTACJE MULTIMEDIALNE - FUNKCJA LINIOWA

Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Przewodniczący Komisji Konkursowej: mgr Piotr Leszczyński – nauczyciel ZSM w Kielcach (doradca metodyczny SODMiDN w Kielcach)

W drodze do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Nauczyciele języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego na konferencję metodyczną:

W drodze do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

Lekcje otwarte z badmintona

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli WF na lekcje otwarte z badmintona:

1. Nauka podstawowych chwytów w badmintonie - wprowadzenie oraz ćwiczenia.
2.Gry i zabawy oswajające z lotką i rakietką  w badmintonie.

Szachy w szkole - jak rozpocząć naukę gry w szachy?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Nauczyciel doradca metodyczny wychowania fizycznego SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli WF na lekcje otwarte z szachów:

Szachy w szkole - jak rozpocząć naukę gry w szachy?

Trening metod aktywizujących

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza młodych stażem Nauczycieli na szkolenie:

Trening metod aktywizujących

VII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach organizują

VII Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Strony