ROK SZKOLNY 2016/2017

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

„Ложные друзья” w języku rosyjskim

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele języka rosyjskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka rosyjskiego gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na bezpłatne warsztaty metodyczne, które odbędą się dnia 13 grudnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42.

„Ложные друзья” w języku rosyjskim.

ATRAKCYJNE LEKCJE. Spotkanie w laboratorium Politechniki Świętokrzyskiej

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele  fizyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza  nauczycieli fizyki i przyrody na wizytę studyjną:

z cyklu „ATRAKCYJNE LEKCJE”
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela fizyki IV etapu edukacyjnego
Spotkanie w laboratorium Politechniki Świętokrzyskiej

KONKURS MATEMATYCZNY „MATEMATYCZNE PREZENTACJE MULTIMEDIALNE”

Regulamin II Konkursu
„MATEMATYCZNE PREZENTACJE MULTIMEDIALNE”
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
w roku szkolnym 2016/2017

TEMAT KONKURSU:
„FUNKCJA KWADRATOWA”

KONKURS MATEMATYCZNY LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

REGULAMIN I ORGANIZACJA
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
„LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE”

I. Organizatorzy:

  • Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

II. Cele konkursu:

  • popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
  • zachęcanie młodzieży do rozwiązywania zadań matematycznych, które często pojawiają się w arkuszach maturalnych,
  • motywowanie nauczycieli do twórczej pracy z uczniami o zainteresowaniach matematycznych,
  • kształtowanie u uczniów nawyków rozwiązywania zadań matematycznych, w których uczeń prowadzi proste rozumowanie,
  • integracja młodzieży i nauczycieli matematyki.

Zastosowanie GeoGebry na lekcjach dotyczących pojęć: funkcje liczbowe oraz bryły

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjów
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na warsztaty na temat:

Zastosowanie GeoGebry na lekcjach dotyczących pojęć: funkcje liczbowe oraz bryły.

VI ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

VI ŚWIĘTOKRZYSKI DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
REGULAMIN KONKURSU 

RAZEM ZMIENIAMY INTERNET NA LEPSZE - JAK CHRONIĆ WIZERUNEK,
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ I DANE W SIECI

REGULAMIN XXIV KONKURSU CHEMICZNEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

REGULAMIN XXIV KONKURSU CHEMICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

HASŁO KONKURSU:
„Matura z chemii nie musi być trudna”

Jak przygotować uczniów do budowania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – kryteria sukcesu.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego

Zapraszamy  na szkolenie organizowane przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną na temat:

Jak przygotować uczniów do budowania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym – kryteria sukcesu.

Rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów gimnazjów drogą do sukcesu na egzaminie

Szanowni Państwo Dyrektorzy Gimnazjów w Kielcach
Zapraszamy nauczycieli języka angielskiego na szkolenie organizowane przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną na temat:

Rozwój kompetencji komunikacyjnych uczniów gimnazjów
drogą do sukcesu na egzaminie.

KONKURS PLASTYCZNY: RAZEM Z RODZINĄ GŁOSZĘ EWANGELIĘ

REGULAMIN XXII KONKURSU PLASTYCZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (KL. I-III)
ORAZ SPECJALNYCH OŚRODKÓW SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH

DIECEZJI KIELECKIEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Hasło konkursu: RAZEM Z RODZINĄ GŁOSZĘ EWANGELIĘ

Strony