Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
  i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
  i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021
 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
 

Wakacje

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele

dziękujemy za całoroczną współpracę i zaufanie jakim zostaliśmy obdarzeni. Mimo trudnego okresu pandemii udało mam się z sukcesem zorganizować wiele szkoleń i przedsięwzięć. 

Teraz przyszedł czas na wypoczynek. Życzymy Państwu wielu miłych wrażeń z pobytów wakacyjnych. 

Procedura bezpieczeństwa w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego

Matura 2023 - nowy typ zadań maturalnych na poziomie podstawowym

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rozstrzygnięcie IV edycji Miejskiego Konkursu Plastycznego „W poszukiwaniu urokliwych miejsc mojego miasta”

PRZYKŁADY ZJAWISK KRASOWYCH W NASZYM REGIONIE

TERAPIA RĘKI - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży

Strony