Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej
  i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia  oraz wsparcia psychologiczno- pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne
  i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w roku 2021
 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
 

Uczeń w dobie koronawirusa. Radzenie sobie ze stresem.

Szkolenia dotyczące zmian wymagań egzaminacyjnych w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

WINTER WONDERLAND 2020 ONLINE EDITION

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z geografii w roku szkolnym 2020/2021

Prowadzenie lekcji języka niemieckiego online na platformie MS-Teams (poziom zaawansowany)

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w roku szkolnym 2020/2021

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty z  języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowych,
Nauczyciele  języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego na  szkolenie on-line:

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty
z  języka polskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

Szkolenie  odbędzie się dnia 14.12.2020 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 – 17.30.

W programie:

Nauczyciel wspomagający w szkole ogólnodostępnej

Strony