Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Zmiany dotyczące nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie od nowego roku szkolnego 2022/23

„JESZCZE WYTNĘ KOGUTKA, KOGUTKA …” - TRADYCJE WIELKANOCNE I WIOSENNE W PROCESIE EDUKACYJNYM I WYCHOWAWCZYM

Jak skutecznie motywować i udzielać informacji zwrotnej w dobie pandemii?

Potrzeby uczniów i nauczycieli po długotrwałej edukacji zdalnej

Oczekiwania rozwojowe i symptomy niepokojące w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Gry i zabawy doskonalące technikę odbić w badmintonie

Jak rozmawiać z uczniami o relacjach, emocjach, tolerancji i solidarności w obliczu wojny w Ukrainie

Wiosenne nutki

Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki

Strony