Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

Świętokrzyski musical współczesny - Amos. Historia niemożliwego miasta.

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

IV Miejski Konkurs Plastyczny „W poszukiwaniu urokliwych miejsc mojego miasta’’

Akademia Nauczania Matematyki – rozwijanie kompetencji matematycznych

Konkurs #liczysiękażdy

Nabór na stanowisko głównego księgowego

Zimowe zabawy w kwadratowej bajce

Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo

Egzamin ósmoklasisty 2020 z matematyki – program przygotowań

Strony