Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Zmiany systemowe i programowe dotyczące nauczania historii w szkołach ponadpodstawowych od września 2019 r.

WYKORZYSTANIE PAKIETU MICROSOFT OFFICE W PRACY NAUCZYCIELA

Gry i zabawy dla przedszkolaków zapobiegające zachowaniom agresywnym

LAUREACI III EDYCJI KONKURSU „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE”

Regulamin Konkursu Biblijnego

Jak bezpiecznie przeprowadzić zajęcia z łyżwiarstwa? Nauka podstawowych umiejętności łyżwiarskich.

Kieleckie Dni Książki Historycznej

Perspektywy polonistyczne w szkole ponadpodstawowej - drugi termin

Jak rozkochać przedszkolaki w czytaniu książek po angielsku

AKADEMIA NAUCZANIA MATEMATYKI

Strony