Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Wykorzystanie robotów Genibot w edukacji przedszkolnej

Wirtualna wizyta w projekcie współpracy zagranicznej

Rola szkoły, nauczycieli i doradców zawodowych w systemie oświaty

Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo

Ocenianie kształtujące w klasach I - III

Informacja o wynikach konkursu w ramach X ŚDBI

Egzamin ósmoklasisty z matematyki - program przygotowań i analiza trudnych zadań

"MIŁO SZALEĆ, KIEDY CZAS PO TEMU …" - KARNAWAŁ INSPIRACJĄ DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH

VI Miejski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych

 

Efektywne i efektowne prowadzenie zajęć praktycznych

Strony