Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

Profilaktyka uzależnień behawioralnych - część I.

Winter Wonderland, czyli zwyczaje bożonarodzeniowe i noworoczne na świecie

VIII Świętokrzyski Turniej Językowy

Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim

Środki psychoaktywne w środowisku szkolnym – jak przeciwdziałać zagrożeniom?

Edukacja matematyczna – wszystko co powinien wiedzieć starszak, część I

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole ponadpodstawowej

Doradztwo edukacyjno - zawodowe w szkole podstawowej

Nowoczesne rozwiązania metodyczne w pracy nauczyciela

IX Świętokrzyski Dzień Bezpiecznego Internetu

Strony