Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

Kierownik wycieczek szkolnych

Relaksacja jako sposób wyciszenia emocji

Depresja. Rozumiesz - pomagasz

TWÓRCZY NAUCZYCIEL, TWÓRCZY UCZEŃ

Wykorzystanie muzyki klasycznej w edukacji wczesnoszkolnej. Utwory wyzwalające inwencję twórczą uczniów.

W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie

Praca z dziećmi Metodą Lidii Bajkowskiej

Od wiosny do zimy razem się bawimy

Strony