Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W drodze do Nowej Matury - matura z informatyki w 2023 roku

Kształtowanie zwinności, zręczności i równowagi z zastosowaniem obwodu stacyjnego

Diagnoza i terapia logopedyczna ucznia z zespołem Aspergera

TERAPIA RĘKI - gwarancja prawidłowego rozwoju i funkcjonowania dzieci i młodzieży

W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

W drodze do stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Opiekun nauczyciela. Teoria – refleksja – praktyka

Trening cardio z tabatą

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach matematyki i w samodzielnej nauce ucznia szkoły podstawowej

Strony