ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Jak przygotować uczniów do budowania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego na szkolenie:

Jak przygotować uczniów do budowania wypowiedzi pisemnej na egzaminie maturalnym z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym?

Wykorzystanie analizy jakościowej wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w praktyce szkolnej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Kielcach
Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych na szkolenie

Wykorzystanie analizy jakościowej wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w praktyce szkolnej

Olimpiada Statystyczna

Rekrutacja szkół i uczniów do II edycji Olimpiady Statystycznej. Zapisy do 21 listopada 2017 r.

Marketing lekturowy. Jak „sprzedać” uczniowi czytanie?

Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele języka polskiego i nauczyciele biblioteki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 16 listopada 2017 r. (czwartek)  w godzinach 15.30 - 18.30 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Temat:  Marketing lekturowy. Jak „sprzedać” uczniowi czytanie?

Kolorowa świetlica

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele świetlic szkolnych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  oraz Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Kielcach zaprasza nauczycieli  świetlic na zajęcia otwarte:

“Kolorowa świetlica”

REGULAMIN I ORGANIZACJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE”

Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
Przewodniczący Komisji Konkursowej: mgr Piotr Leszczyński – nauczyciel ZSM w Kielcach (doradca metodyczny SODMiDN w Kielcach)

Content and Language Integrated Learning in a Polish Classroom; Have you ever been to Oz?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Nauczyciele języka angielskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach zaprasza nauczycieli języka angielskiego na lekcję otwartą:

“Content and Language Integrated Learning in a Polish Classroom;
Have you ever been to Oz?”

KONKURS NA ESEJ

Fundacja  im. Agi Skrobackiej  „Wiatr w Żagle” oraz  Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają uczniów i nauczycieli do udziału w konkursie  Smartfon- moja miłość?

Głównym celem konkursu jest wywołanie refleksji na temat, czy nowe produkty  wyznaczają nowe granice naszego świata, jak wpływają na proces komunikacji między ludźmi, a nawet system wartości, czy w przyszłości  technologia zdominuje ludzi.

W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie

DYREKTORZY KIELECKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach  zaprasza zainteresowanych nauczycieli na wyjazdowe warsztaty metodyczne:

„W poszukiwaniu nowych sposobów prowadzenia zajęć plastycznych
  w oparciu o tradycje polskie - Boże Narodzenie”

Jak prowadzić z rodzicami rozmowy na trudne tematy?

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli  na szkolenie:

Jak prowadzić z rodzicami rozmowy na trudne tematy?

Strony