Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

Odwołanie konferencji "Muzeum w sieci znaczeń - rola muzeum w edukacji i wychowaniu"

Praca z uczniem z trudnościami w nauce matematyki – techniki pracy i kryteria sukcesu

„JESZCZE WYTNĘ KOGUTKA, KOGUTKA…” - tradycje wielkanocne i wiosenne w procesie edukacyjnym I wychowawczym

WYKORZYSTANIE TIK W NAUCZANIU GEOGRAFII

Jajkopisanie, czyli sztuka zdobienia pisanek

Wiosenne nutki

Zabawy z literami – nauka czytania w przedszkolu

VI Miejski Turniej Języka Angielskiego „Young English Wizards” dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

Realizacja podstawy programowej z języka obcego w szkołach podstawowych a metoda projektu

Wykorzystanie TIK na lekcjach matematyki

Strony