Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń

AKADEMIA NAUCZANIA MATEMATYKI

Samouszkadzanie oraz zachowania samobójcze dzieci i młodzieży

I Wiosenny MARATON FITNESS z Piłsudskim

II Międzyszkolny Konkurs Taneczny „DANCE MA SENS”

Tragizm wojny i okupacji - w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

II Festiwal Kreatywnych Świetlic

Innowacyjne możliwości wykorzystania platformy Stories that move na zajęciach edukacyjnych

III Miejski Konkurs Plastyczny "W poszukiwaniu urokliwych miejsc mojego miasta"

Strony