ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kierunki pracy nauczyciela chemii w roku szkolnym 2017/2018

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NAUCZYCIELE CHEMII

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli chemii szkół ponadgimnazjalnych  na spotkanie metodyczne w dniu 26 września 2017r. (wtorek) o godzinie 17.30- 19.00. Spotkanie odbędzie się w SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

Temat: Kierunki pracy nauczyciela chemii w roku szkolnym 2017/2018

Program konferencji metodycznej:

Kierunki pracy nauczyciela chemii w roku szkolnym 2017/2018

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE CHEMII GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli chemii gimnazjów i szkół podstawowych na spotkanie metodyczne w dniu 26 września 2017r. (wtorek) o godzinie 16.00- 17.30. Spotkanie odbędzie się w SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Temat: Kierunki pracy nauczyciela chemii w roku szkolnym 2017/2018

Planowanie pracy wychowawcy klasowego a szkolny program wychowawczo - profilaktyczny

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli  na szkolenie

Planowanie pracy wychowawcy klasowego
a szkolny program wychowawczo - profilaktyczny.

V Gra Miejska „Europejski Dzień Języków”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele języków obcych

Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach oraz Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają nauczycieli i uczniów do udziału w:

V Grze Miejskiej „Europejski Dzień Języków”
organizowanej
dnia 22 września 2017 roku (piątek).

Tworzenie i modyfikacja programu nauczania

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół w Kielcach
Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenie:

Tworzenie i modyfikacja programu nauczania

Wczesna edukacja językowa a podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Szanowni  Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języków obcych na konferencję metodyczną pt.:

„Wczesna edukacja językowa a podstawa programowa
wychowania przedszkolnego”

Nauczanie języków obcych zgodnie z nową podstawą programową na I i II etapie edukacyjnym

Szanowni  Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języków obcych na konferencję metodyczną pt.:

„Nauczanie języków obcych zgodnie z nową podstawą programową
na I i II etapie edukacyjnym”

Kierunki pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2017/18

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół w Kielcach
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na szkolenie:

Kierunki pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
w roku szkolnym 2017/18

Kierunki pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie w roku szkolnym 2017/18

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół w Kielcach
Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej i gimnazjum

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie na szkolenie:

Kierunki pracy nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie
w roku szkolnym 2017/18

Polonistyczne drogowskazy

Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach
Nauczyciele języka polskiego

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka polskiego na konferencję metodyczną, która odbędzie się w dniu 28 września 2017 r. (czwartek)  w godzinach 15.00-16.30 w VI Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego, ul. Gagarina 5.

Temat:   Polonistyczne drogowskazy.

Strony