Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Kierunki pracy nauczyciela chemii w roku szkolnym 2018/2019 - gimnazja i szkoły podstawowe

Kierunki pracy nauczyciela chemii w roku szkolnym 2018/2019 - szkoły ponadgimnazjalne

Co nowego w roku szkolnym 2018/2019 - fizyka, szkoły ponadgimnazjalne

Co nowego w roku szkolnym 2018/2019 -fizyka, szkoły podstawowe i gimnazja

Co nowego w roku szkolnym 2018/2019 -biologia, szkoły podstawowe i gimnazja

Co nowego w roku szkolnym 2018/2019 biologia, szkoły ponadgimnazjalne

Rola i zadania opiekuna stażu

Innowacje pedagogiczne i projekt edukacyjny jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli

Konferencja metodyczna

Studium "ABC judaizmu"

Strony