Kontakt

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42
25-431 Kielce
Dyrekcja 41 36 76 289, Centrala 41 36 76 726, fax 41 36 76 940.
 e-mail: sodmidn@sodmidn.kielce.eu
czas pracy Ośrodka: poniedziałek-piątek 8.00-16.00.

Tutaj jesteśmy: