Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

100 par na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Polonez na Rynku - to pomysł Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i VII Liceum Ogólnokształcącego im. J. Piłsudskiego w Kielcach na uczczenie stulecia niepodległości.

ATRAKCYJNE LEKCJE W CENTRUM NAUKI KOPERNIK W WARSZAWIE

Zabawy muzyczno-ruchowe w nurcie pedagogiki freblowskiej

Konferencja. Substancje psychoaktywne, NSP i uzależnienia behawioralne wśród młodzieży kieleckich szkół

STO PAR NA STULECIE. POLONEZ NA KIELECKIM RYNKU.

 

Warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych

Wychowanie patriotyczne w edukacji wczesnoszkolnej

Konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki

Strony