Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2023 - 2024

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle regulacji prawa oświatowego

Błędy poznawcze a inne procesy uczenia i funkcjonowania osobowego

Świetlica szkolna jako ważne miejsce rozwoju kompetencji społeczno - emocjonalnych uczniów

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym w 2023 i 2024 roku - aktualności

Matematyka w działaniu w klasach I-III

Matura z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule 2023 w praktyce szkolnej

Zmiany wymagań egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2023 - 2024

Wykorzystanie robotów Genibot w edukacji wczesnoszkolnej

Strony