Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

Kształtowanie kompetencji emocjonalnych, komunikacyjnych i społecznych uczniów w profilaktyce uzależnień

Edukacja matematyczna – wszystko co powinien wiedzieć starszak, część II.

VI Miejski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Tworzenie lub modyfikacja programów nauczania i sposoby ich ewaluacji

Upominek dla babci

Tok lekcyjny w układach łańcuchów Markowa jako rozszerzenie toku herbartowskiego

Pedagogika zabawy

Konferencja metodyczna dla nauczycieli matematyki - szkoły podstawowe

Jak bezpiecznie przeprowadzić zajęcia z łyżwiarstwa? Jazda po łuku do przodu i do tyłu.

Strony