Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Wyniki konkursu RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU

Perspektywy polonistyczne w szkole ponadpodstawowej

W duchu szacunku dla drugiego człowieka w świecie realnym i wirtualnym

Innowacje pedagogiczne i projekt edukacyjny jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli

V Miejski Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

NAUCZANIE PRZEZ DOŚWIADCZANIE

Konferencja w ramach obchodów VIII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

VII Świętokrzyski Turniej Językowy

Strony