ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

AKTYWNA TABLICA

Szanowni Dyrektorzy Szkół Podstawowychw Kielcach
Nauczyciele  koordynatorzy programu AKTYWNA TABLICA

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza koordynatorów programu AKTYWNA TABLICA na spotkanie sieci współpracy, które odbędzie się w dniu 7 marca 2018 r.  (środa)  w godzinach 15.30-17.00 w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Innowacje pedagogiczne i projekt edukacyjny jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach zaprasza nauczycieli  na konferencję:

Innowacje pedagogiczne i projekt edukacyjny jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli

Spotkanie odbędzie się 15 marca 2018r. (czwartek) w godz. 16.00 – 17.30 w  Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Innowacje pedagogiczne i projekt edukacyjny jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli Samorządowych i Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli  w Kielcach zaprasza nauczycieli  na konferencję:

Innowacje pedagogiczne i projekt edukacyjny jako nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli

Spotkanie odbędzie się 7 marca 2018r. (środa) w godz. 16.00 – 17.30  w  Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42

XXIII DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY

XXIII  DIECEZJALNY KONKURS BIBLIJNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ KLAS II i III GIMNAZJUM

Cel konkursu:

  • zachęcenie dzieci i młodzieży do pogłębienia znajomości Pisma Świętego ST i NT;
  • propagowanie wartości moralno-etycznych zawartych w Biblii;
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania wiedzy biblijnej;
  • stworzenie dzieciom możliwości współzawodnictwa oraz rozwijania swoich uzdolnień;
  • promocja najzdolniejszych i pracowitych dzieci, ich katechetów oraz szkół, które reprezentują.

Konkurs organizowany jest przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Kielcach oraz przez Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach dla uczniów Diecezji Kieleckiej.

Miejski Konkurs dla nauczycieli „NIEPODLEGŁA 1918-2018”

Miejski Konkurs dla nauczycieli „NIEPODLEGŁA 1918-2018”

„Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości,
ani nie ma prawa do przyszłości”.

Józef Piłsudski

Organizatorzy: Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Ośrodek Myśli Patriotycznej
i Obywatelskiej w Kielcach, Muzeum Historii Kielc

Patronat: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Kielce

Jak uczyć, żeby nauczyć? Wykorzystanie różnych technik, w tym mnemotechnicznych w nauczaniu dzieci młodszych.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli           w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na seminarium:

Jak uczyć, żeby nauczyć?
Wykorzystanie różnych technik, w tym mnemotechnicznych
w nauczaniu dzieci młodszych.

Wyniki konkursu matematycznego „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE”

Prezentujemy wyniki najlepszych uczniów w konkursie „LICZBY RZECZYWISTE I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE” rok szkolny 2017/2018

„Takie pająki lubię” - tradycje wielkanocne i wiosenne w procesie edukacyjnym I wychowawczym

SZANOWNI DYREKTORZY
KIELECKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Muzeum Narodowe w Kielcach zapraszają zainteresowanych nauczycieli  na wielkanocne warsztaty metodyczne:

„Takie pająki lubię”
- tradycje wielkanocne i wiosenne
w procesie edukacyjnym I wychowawczym

Szkolenie w ramach obchodów VII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu

Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i  informatyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza na bezpłatne szkolenie w ramach obchodów VII Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu.

Festiwal Kreatywnych Świetlic

Świetlica szkolna działająca w Szkole Podstawowej nr 15 im. T. Kościuszki w Kielcach i Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają na

Festiwal Kreatywnych Świetlic

Strony