Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Praktyczne wykorzystanie mnemotechnik na zajęciach w edukacji wczesnoszkolnej

Pilates z wykorzystaniem taśm Thera Band - ćwiczenia wspierające utrzymanie prawidłowej postawy ciała

Zabawy muzyczno-ruchowe w edukacji małego dziecka

WYKORZYSTANIE PAKIETU MICROSOFT OFFICE W PRACY NAUCZYCIELA

Organizacja wycieczek w szkole ponadgimnazjalnej

Organizacja wycieczek w szkole podstawowej i przedszkolu

Pomysły na lekcje wychowania fizycznego w edukacji wczesnoszkolnej

Twórczy nauczyciel, twórczy uczeń

Strony