ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

IV WOJEWÓDZKA KONFERENCJA NAUCZYCIELI GEOGRAGFII i WOS

Serdecznie zapraszamy nauczycieli  geografii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego na:

IV  WOJEWÓDZKĄ
KONFERENCJĘ NAUCZYCIELI GEOGRAGFII i WOS

Opiekun nauczyciela – teoria, refleksja, praktyka

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek
Nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli - opiekunów stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych na szkolenie:

Opiekun nauczyciela – teoria, refleksja, praktyka.

Edukacja ekologiczna w szkole i na zajęciach terenowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
Nauczyciele biologii

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny biologii zapraszają nauczycieli biologii w szkole podstawowej i gimnazjum na bezpłatną konferencję metodyczną:

„Edukacja ekologiczna w szkole i na zajęciach terenowych”

Neurobiologiczne podłoże i znaczenie stresu. Relacja kar i nagród w tworzeniu motywacji.

Szanowni Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na wykład:

Neurobiologiczne podłoże i znaczenie stresu.
Relacja kar i nagród w tworzeniu motywacji.

Konferencja metodyczna

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ w KIELCACH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na szkolenie metodyczne w dniu 25 września 2017r. (poniedziałek) w godz.16.30 – 18.00

Spotkanie odbędzie się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, ul. Ks. P. Ściegiennego 15.

Eine Zeit-Reise – Podróż w czasie. Nauczanie języków obcych w erze multimediów w kontekście motywowania uczniów

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ w KIELCACH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli języka niemieckiego na warsztaty metodyczne na temat:

„Eine Zeit-Reise”
– Podróż w czasie

„Nauczanie języków obcych w erze multimediów
w kontekście motywowania uczniów”

Kierunki pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2017/2018 (SP)

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na konferencję metodyczną w dniu 26 września 2017r. (wtorek) o godzinie 15.00.
Spotkanie odbędzie się w SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Temat: Kierunki pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2017/2018

Kierunki pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2017/2018 (GIM)

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ
NAUCZYCIELE MATEMATYKI W GIMNAZJUM

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki uczących w klasach gimnazjum na konferencję metodyczną w dniu 26 września 2017r. (wtorek) o godzinie 16.30.
Spotkanie odbędzie się w SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Temat: Kierunki pracy nauczyciela matematyki w roku szkolnym 2017/2018

Edukacja informatyczna i zajęcia informatyki zgodnie z nową podstawą programową. Lekcja programowania z Ozobotem

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele informatyki Gimnazjów i Szkół Podstawowych oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny informatyki zapraszają nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej na konferencję metodyczną:

„Edukacja informatyczna i zajęcia informatyki zgodnie z nową podstawą programową. Lekcja programowania  z Ozobotem.”

Nauczyciel – wychowawca – metody pracy

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli  na szkolenie

Nauczyciel – wychowawca – metody pracy.

Strony