Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Komunikacja interpersonalna, czyli jak satysfakcjonująco wyrazić siebie i zrozumieć innych

Folklor inspiracją do pracy z dziećmi

W KRĘGU SZTUKI – KOBIETA W EPOCE WAZÓW

Zastosowanie klocków Lego do programowania Lego Education WeDo

Trening kontrolowania złości

Grupa dwujęzyczna w przedszkolu - praktyczne rozwiązania

Walory krajobrazowe, budowa geologiczna Ponidzia - zajęcia terenowe

Projekt edukacyjny a rozwój kompetencji uczniów – przedmioty matematyczno - przyrodnicze

Projekt edukacyjny a rozwój kompetencji uczniów – przedmioty matematyczno - przyrodnicze

Strony