Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
 

MATURA Z MATEMATYKI - konsultacje

ZMIANY W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z MATEMATYKI - MODUŁ I

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI - MATERIAŁY NA KONSULTACJE

Konkurs Literacki on-line

TWÓRCZY NAUCZYCIEL, TWÓRCZY UCZEŃ

ZAGADKI, REBUSY, KRZYŻÓWKI , KOLOROWANKI… W EDUKACJI PLASTYCZNEJ I NIE TYLKO.

MIEJSKI KONKURS PLASTYCZNY ,,W POSZUKIWANIU UROKLIWYCH MIEJSC MOJEGO MIASTA” ODWOŁANY

Nauczanie zdalne informatyki - propozycje e-zasobów. Problemy i wyzwania zdalnej edukacji.

WSPÓŁPRACA ŚRODOWISK - RODZINY I PARAFII - W PROCESIE WYCHOWAWCZYM DZIECI I MŁODZIEŻY

Techniki uczenia się

Strony