Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Edukacja ekologiczna w nauczaniu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole – co warto wiedzieć?

Prezentacja i autoprezentacja w pracy nauczyciela

Wypalenie zawodowe nauczyciela - jak znaleźć równowagę między życiem zawodowym, a życiem osobistym

KONKURS INFORMATYCZNY - PROGRAMUJEMY W APLIKACJI SCRATCH

JAK AKTYWIZOWAĆ, ŻEBY NAUCZYĆ? Wybrane metody aktywizujące w nauce przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

Tańce i zabawy z instrumentami elementem przeciwdziałania skutkom pandemii

KIELECKA DIAGNOZA UMIEJĘTNOŚCI RACHUNKOWYCH 2022

Strony