ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Praca z uczniem zdolnym

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na szkolenie na temat:

Praca z uczniem zdolnym

Zastosowanie GeoGebry w geometrii analitycznej

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na warsztaty na temat:

Zastosowanie GeoGebry  w  geometrii analitycznej

Gimnastyka mózgu i jej wpływ na edukację dzieci młodszych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na konferencję:

Gimnastyka mózgu i jej wpływ na edukację dzieci młodszych

Warsztaty z tańca

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Nauczyciel doradca metodyczny  SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na 12- godzinne warsztaty metodyczne:

TANIEC TOWARZYSKI NA LEKCJACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO.
(walc angielski, tango, samba, cha-cha, jive, taniec wybrany przez uczestników warsztatów)

TAŃCE NARODOWE W SZKOLE – KOROWÓD  TANECZNY POLONEZA.

W kręgu sztuki średniowiecznej

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Narodowym w Kielcach zapraszają nauczycieli plastyki, zajęć artystycznych, wiedzy o kulturze oraz innych  zainteresowanych nauczycieli przedmiotów humanistycznych na konferencję metodyczną:

„W kręgu sztuki średniowiecznej”

Nauczyciel - wychowawca – metody pracy

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach  zaprasza nauczycieli  na szkolenie.

 Nauczyciel - wychowawca – metody pracy.

Wyniki V Gry Miejskiej Europejski Dzień Języków

Podajemy wyniki V Gry Miejskiej Europejski Dzień Języków zorganizowanej przez Zespół Szkół Informatycznych w Kielcach i Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Edukacyjne i wychowawcze wyzwania nauczyciela edukacji przedszkolnej w kontekście zmian programowych

Sz. P. Dyrektor
Przedszkola Samorządowego w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach we współpracy ze Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli wychowania przedszkolnego na konferencję metodyczną na temat:

Edukacyjne i wychowawcze wyzwania nauczyciela edukacji przedszkolnej
w kontekście zmian programowych

EUROPEJSKIE DNI JĘZYKÓW Z SODMiDN W KIELCACH

DZIAŁANIA:
1. GRA MIEJSKA EDJ  wraz z Zespołem Szkół Informatycznych w Kielcach  dn. 22.09.2017
uroczyste zakończenie i podsumowanie dnia 2 października o godzinie 12:30
 
http://www.radio.kielce.pl/pl/post-61461
 
2. MIĘDZYNARODOWE CZYTANIE " MAŁEGO KSIĘCIA" Antoine de Saint-Excupery  wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach    dnia 26.09.2017 o godzinie 10:0O

Dowodzenie twierdzeń – przygotowanie prezentacji multimedialnych

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na warsztaty na temat:

Dowodzenie twierdzeń – przygotowanie prezentacji multimedialnych.

Strony