ROK SZKOLNY 2017/2018

Bezpłatne formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli kierowane są wyłącznie do nauczycieli zatrudnionych w kieleckich szkołach oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu kieleckiego na mocy porozumienia  zawartego między Gminą Kielce a Powiatem Kieleckim w sprawie współdziałania w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

O przyrodzie nowocześniej

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Energetyczne Centrum Nauki Kieleckiego Parku Technologicznego zapraszają nauczycieli przedmiotów przyrodniczych na warsztaty:

O przyrodzie nowocześniej

Administrator Danych Osobowych w świetle nowych przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Przedszkoli, Szkół Podstawowych, Ponadgimnazjalnych
i Placówek Oświatowych w Kielcach

Zapraszamy Państwa Dyrektorów na szkolenie na temat:

Administrator Danych Osobowych w świetle nowych przepisów
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Szanowni Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenie:

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

MARATON FITNESS - AEROBIC DLA WSZYSTKICH

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Nauczyciele wychowania fizycznego

Nauczyciel doradca metodyczny wf SODMiDN w Kielcach Zofia Pietraszek i nauczyciel wf w VI LO, instruktor fitness - Iwona Dutkiewicz organizują dla uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych  i ich opiekunów

MARATON FITNESS - AEROBIC DLA WSZYSTKICH

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach matematyki. Dostosowanie wymagań

SZANOWNI PAŃSTWO
DYREKTORZY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
NAUCZYCIELE MATEMATYKI

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na seminarium:

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
na lekcjach matematyki. Dostosowanie wymagań

Promocja placówki oświatowej w XXI wieku

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach

Zapraszamy dyrektorów, szkolnych koordynatorów promocji oraz zainteresowanych nauczycieli na szkolenie

Promocja placówki oświatowej w XXI wieku

Doświadczenia i obserwacje w odniesieniu do wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - klasa VII szkoły podstawowej

Szanowni Państwo  Dyrektorzy
Szkół Podstawowych
Nauczyciele biologii

Dyrektor SODMiDN w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny biologii zapraszają nauczycieli biologii w szkole podstawowej  na warsztaty metodyczne:

„Doświadczenia i obserwacje w odniesieniu do wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego - klasa VII szkoły podstawowej”.

Konferencja metodyczna

Szanowni Dyrektorzy Szkół Ponadgimnazjalnych
Nauczyciele matematyki

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli matematyki na konferencję metodyczną.

Tematyka konferencji:

  1. Analiza zadań zawartych w arkuszach maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z maja 2017 r. w odniesieniu do podstawy programowej i  informatora maturalnego.
  2. Najczęściej popełniane błędy przez zdających.
  3. Wnioski do dalszej pracy.

Warsztaty metodyczne z tenisa stołowego

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół w Kielcach

Nauczyciel doradca metodyczny SODMiDN w Kielcach zaprasza nauczycieli wychowania fizycznego na 12- godzinne warsztaty metodyczne z TENISA STOŁOWEGO:

Kompetencje nauczyciela a jakość pracy szkoły

Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Kielcach
oraz
Dyrekcja Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
mają zaszczyt zaprosić NAUCZYCIELI na konferencję

„Kompetencje nauczyciela a jakość pracy szkoły”

Strony