Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

GIS w edukacji geograficznej

UCZEŃ ZDOLNY W KLASIE – RADOŚĆ CZY PROBLEM?

Lekcje otwarte z piłki ręcznej

VII KIELECKIE DYKTANDO MATEMATYCZNE

Wykorzystanie eTwinning w nowoczesnej edukacji uczniów

ANALIZA PROFILU GEOLOGICZNEGO – warsztaty terenowe w Centrum Edukacji Geologicznej w Kielcach

HISTORIA NASZEGO REGIONU ZAPISANA W SKAŁACH WARSZTATY TERENOWE w Centrum Edukacji Geologicznej Kielce

Uwaga ! Zmiany w regulaminie V Miejskiego Turnieju Języka Angielskiego „Young English Wizards”

V Miejski Turniej Języka Angielskiego „Young English Wizards” dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej

Strony