Wszystkie formy doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli oferowane przez SODMiDN w Kielcach są bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
 

Nauczanie języków obcych w erze multimediów w kontekście motywowania uczniów

Podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży

Konferencja dla nauczycieli geografii szkół ponadgimnazjalnych

Budowanie banku zadań przygotowujących maturzystów do egzaminu maturalnego z matematyki

Konferencja metodyczna geografia - szkoły podstawowe

Zadania z planimetrii w kontekście przygotowań do egzaminu maturalnego z matematyki

Egzamin maturalny z chemii

EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI

EGZAMIN MATURALNY Z BIOLOGII

Strony