Kieleckie Dni Książki Historycznej

Muzeum Historii Kielc oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach w partnerstwie z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zapraszają Dyrektorów szkół i Nauczycieli na

Kieleckie Dni Książki Historycznej

w dniach 22-23 lutego 2019 r.

Celem wydarzenia jest prezentacja wydawnictw dotyczących historii miasta i regionu.

W ramach Dni Książki Historycznej organizujemy następujące wydarzenia:

w piątek 22.02.2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach
w godz. 14.00-18.00 kiermasz wydawnictw historycznych     
w godz. 16.00-18.30 prezentacja wybranych wydawnictw:
J. Główka, Źródła do dziejów Kielc, z. 10, Opinia Kopalń i Fabryki Marmurów
L. Michalska-Bracha/R. Kotowski – Sanktuarium
P. Wolańczyk – Prezydenci
B. Piasecka, Życie i twórczość Jana Filipa Carosiego (Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024, t. VIII)
Z. Sabat, Cmentarz Partyzancki w Kielcach
Studia Muzealno-Historyczne 2018, t. X
J. Kępa-Mętrak, „Głos Załogi” SHL
P. Król& Co., Poszukiwania uranu w Kielcach
A. Pawłowski, Meandry kieleckiego sportu
T. Banaszek, Jednostki wojskowe w Kielcach w czasach PRL
I. Grabczak, „Walizka z historią”

w sobotę 23.02.2019 r. w Muzeum Historii Kielc
w godz. 10.00-12.00 kiermasz i prezentacja wydawnictw historycznych
J. Michta, seria Dzieje Karczówki w Kielcach w latach 1624-2024
M. Marczewska, seria Materiały do etnografii i historii Kielc ks. W. Siarkowskiego
K. Bracha, Z przeszłości opactwa Łysogórskiego
T. Gocel, Czesław Kaczmarek. Biskup niezłomny
M. Nosek, Nie(d)ocenione. Kobiety w dziejach Kielc do 1939 roku
D. Kalina, Solec-Zdrój, Rytwiany i inne regionalia

w godz. 16.00-18.30 prezentacja wybranych wydawnictw
K. Myśliński, Architektura Niepodległości w Kielcach/Świętokrzyskie
G. Liebrecht, Biskup Augustyn Łosiński Ordynariusz Diecezji Kieleckiej
L. Dziedzic, Fryz grunwaldzki w Kielcach
A. Taniec, teatr, pijaństwo i komedia – czyli o obyczajach staropolskich/Almanach
K. Detka, Brygada Świętokrzyska – fakty i mity
M. Maciągowski, Kultura i przejawy religijności społeczności wyznania mojżeszowego oczami katolickich sąsiadów/ Nasi sąsiedzi Żydzi. Z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku
Ł. Stefański, Pracownicy kieleckiego więzienia

Zapraszamy do włączenia się w organizowane przedsięwzięcie wszystkich Nauczycieli i Dyrektorów szkół zainteresowanych tematyką historii regionalnej.

Obecni Nauczyciele otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział w Kieleckich Dniach Książki Historycznej jako formie doskonalenia zawodowego.