WYKORZYSTANIE PAKIETU MICROSOFT OFFICE W PRACY NAUCZYCIELA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli na szkolenie

WYKORZYSTANIE PAKIETU MICROSOFT OFFICE
W PRACY NAUCZYCIELA

 

Data szkolenia: 10 i 11 kwietnia 2019 r. w godz. 15.00 do 18.45 (10 godz.).

Miejsce szkolenia:  SODMIDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

Program:

  • Microsoft Word: tworzenie testów, tabel, sortowanie danych w tabelach.
  • Praca w programie Microsoft Excel. Formuły obliczeniowe, funkcje wbudowane, formatowanie danych i wykresów. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do analizy sprawdzianów uczniowskich.
  • Tworzenie edukacyjnych prezentacji multimedialnych w programie PowerPoint.

Szkolenie jest bezpłatne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Prosimy o zadeklarowanie obecności w terminie do dnia  29 marca 2019 r.  - numer telefonu: 41 36 76 726

Kategoria: 
Edukacja informatyczna/ informatyka