Zmiany systemowe i programowe dotyczące nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych od września 2019 r.

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
NAUCZYCIELE CHEMII

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz nauczyciel doradca metodyczny chemii zapraszają  nauczycieli chemii szkół ponadgimnazjalnychych na bezpłatną konferencję metodyczną:

Zmiany systemowe i programowe dotyczące nauczania chemii w szkołach ponadpodstawowych od września 2019 r.

Termin: 21 marca 2019 r. (czwartek),  godz. 15:30 – 17.00
Miejsce: SODMiDN w Kielcach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42.

 

Program konferencji:

  • Ogólne założenia dotyczące realizacji nowej podstawy programowej z chemii w roku szkolnym 2019/2020.
  • Oferta wydawnictwa Nowa Era (egzemplarze demonstracyjne podręczników do zakresu podstawowego i rozszerzonego).
  • Sprawy różne.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Zainteresowani nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału  numer tel. 41 3676726 do dnia 20 marca 2019 r.

Kategoria: 
Chemia