HISTORIA NASZEGO REGIONU ZAPISANA W SKAŁACH WARSZTATY TERENOWE w Centrum Edukacji Geologicznej Kielce

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Podstawowych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli geografii szkół podstawowych na konferencję metodyczną:

HISTORIA NASZEGO REGIONU ZAPISANA W SKAŁACH
WARSZTATY TERENOWE w Centrum Edukacji Geologicznej Kielce

Konferencja odbędzie się 14 maja 2019 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 17.45 na terenie Rezerwatu Przyrody „Wietrznia” w Geoparku, ul. Daleszycka 21.

Spotkanie z doradcą metodycznym i przedstawicielem Geoparku przed wejściem do budynku.

Zainteresowani szkoleniem nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 13 maja 2019 r. telefonicznie pod numerem 41 36 76 726.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Geografia/Przyroda