ANALIZA PROFILU GEOLOGICZNEGO – warsztaty terenowe w Centrum Edukacji Geologicznej w Kielcach

Szanowni Państwo Dyrektorzy
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kielcach

Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach zaprasza nauczycieli geografii szkół ponadgimnazjalnych na konferencję metodyczną.

ANALIZA PROFILU GEOLOGICZNEGO –
warsztaty terenowe w Centrum Edukacji Geologicznej w Kielcach.

Konferencja odbędzie się 15 maja 2019 r. (środa) w godzinach od 15.30 do 17.45 na terenie Rezerwatu Przyrody „Wietrznia” w Geoparku, ul. Daleszycka 21.

Spotkanie z doradcą metodycznym i przedstawicielem Geoparku przed wejściem do budynku.

Zainteresowani szkoleniem nauczyciele proszeni są o potwierdzenie udziału do 13 maja 2019 r. telefonicznie pod numerem 41 36 76 726.

Konferencja jest bezpłatna dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kielce.

Kategoria: 
Geografia/Przyroda